Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No matris Lekstorpsskolan 1-3

Skapad 2014-06-23 14:29 i Lekstorpsskolan Lerum
No-undervisningens matris; formulerad efter kunskapskraven i kursplanerna i Lgr11.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

No-undervisningens matris; formulerad efter kunskapskraven i kursplanerna i Lgr11.

Omarkerat = ej bedömt / ej arbetat med.

Kunskapskrav:
Eleven har påbörjat...
Eleven är på god väg...
Eleven har uppnått...
Eleven kan samtala om och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen.
I samtal om årstider ger eleven exempel på livscykler hos några djur och växter.
Eleven berättar om några av människans kroppsdelar.
Eleven berättar om några av människans sinnen.
Eleven diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
Eleven kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämnvikt i relation till lek och rörelse.
Eleven beskriver vad några olika material är tillverkade av och hur de kan sorteras.
Eleven kan berätta om ljud.
Eleven kan berätta om ljus.
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos luft och relatera till egna iakttagelser.
Eleven kan samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
Eleven kan utifrån tydliga instruktioner utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper.
Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer.
Eleven kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: