Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 1-3

Skapad 2014-08-11 14:30 i x Banslättsskolan Botkyrka
En bedömningsmatris för åk 1-3 i NO. Baserad på Skolverkets bedömningsmatris DINO. Här ser ni hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i åk 3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

Här ser vi hur långt du kommit i din kunskapsutveckling i NO på väg mot kunskapskraven i åk 3. Matrisen är baserad på Skolverkets bedömningsmatris DINO. Den visar vad läraren sett av din kunskapsnivå vid det tillfälle bedömningen gjordes.

Vi tittar på din förmåga att:

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
formulera frågor
- Vilka frågor skulle du vilja ställa om detta? - Hur skulle du kunna formulera denna fråga, så att du kan ta reda på svaret?
Du kan med stöd formulera frågor men har svårt att skilja på vad som går att undersöka eller inte.
Du kan med visst stöd formulera frågor som går att undersöka.
Du kan på egen hand formulera frågor som går att undersöka.
formulera förutsägelser
- Vad tror du kommer att hända och varför? - Kan du förklara utifrån dina naturvetenskapliga kunskaper varför du tror detta ska hända?
Du kan med stöd formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända men inte se en förklaring till varför.
Du kan med visst stöd formulera en förutsägelse om vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på dina egna (eller andras) erfarenheter.
Du kan på egen hand formulera en förutsägelse som är naturvetenskapligt underbyggd.
planera och genomföra en undersökning
- Hur skulle du kunna undersöka detta? - Vilken utrustning skulle du behöva? - Vad behöver du tänka på?
Du kan med stöd från läraren eller detaljerade instruktioner genomföra en undersökning från början till slut.
Du kan med visst stöd från läraren eller instruktioner genomföra en undersökning från början till slut.
Du kan på egen hand genomföra en undersökning från början till slut.
presentera dina resultat och dra slutsatser
- Hur skulle du kunna presentera dina resultat så att andra förstår och kan göra om samma sak? - Hur överensstämmer dina resultat med din förutsägelse? - Kan du se några mönster?
Du kan med stöd redovisa dina resultat och jämföra dessa med din förutsägelse, men saknar slutsats.
Du kan med visst stöd redovisa dina resultat och jämföra dessa med din förutsägelse. Slutsats finns och är till viss del underbyggd av fakta.
Du kan på egen hand redovisa dina resultat och jämföra dessa med din förutsägelse. Slutsats finns och är väl underbyggd av fakta.
göra iakttagelser
- Vilka egenskaper finns? - Kan du beskriva det du sett? - Ser du några likheter eller skillnader?
Du kan med stöd genom iakttagelser se egenskaper, likheter eller skillnader samt beskriva med bild eller ord.
Du kan med visst stöd genom iakttagelser se egenskaper, likheter och skillnader samt beskriva med bild och ord.
Du kan på egen hand genom iakttagelser se egenskaper, likheter och skillnader samt beskriva med bild och ord som överensstämmer väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: