Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4-6

Skapad 2014-08-16 20:29 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Engelska

Kriterier

E
C
A
Hörförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du kan agera med godtagbart resultat utifrån budskap och instruktioner. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.. Du kan agera med tillfredsställande resultat utifrån budskap och instruktioner. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera med gott resultat utifrån budskap och instruktioner. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. Du kan agera med godtagbart resultat utifrån budskap och instruktioner. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du visar förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.. Du kan agera med tillfredsställande resultat utifrån budskap och instruktioner. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du visar förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. Du kan agera med gott resultat utifrån budskap och instruktioner. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det skrivna språket.
Skriva
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du bearbetar och gör enkla förbättringar.
Tala
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Du använder dig av någon strategi som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar. Du använder dig av några olika strategier som förbättrar interaktionen.
Du uttrycker dig enkelt, tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar, samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare ocn situation. Du använder dig av flera olika strategier som förbättrar interaktionen.
Medier
Ingen bedömning ht-18
Du väljer från olika medier och använder materialet med viss relevans.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant sätt.
Du väljer från olika medier och använder materialet på ett relevant och effektivt sätt.
Realia
Ingen bedömning ht-18
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: