Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentativ uppsats

Skapad 2014-08-18 11:55 i Friskolan Asken Grundskolor
Matris för argumentativ uppsats i engelska
Grundskola 9 Engelska

Argumentativ uppsats i engelska.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Instruktionerna har följts och texten är kortfattad.
Ämnet är utförligt och fylligt behandlat.
Ämnet är behandlat på ett utförligt, fylligt, välgrundat och nyanserat sätt.
Argumentation
Din åsikt framgår och du har med några argument som stöder din åsikt. Något motargument finns med.
Din åsikt framgår tydligt och du har med flera argument som stöder din åsikt på ett tydligt sätt. Några motargument finns med.
Din åsikt framgår tydligt och du har flera relevanta argument som stöder din åsikt på ett tydligt och övertygande sätt. Flera motargument diskuteras.
Disposition
Det finns en viss struktur och röd tråd.
Texten är sammanhängande och lätt att läsa.
Det finns en tydlig struktur och disposition.
Ordval
En engelsktalande person kan förstå texten och orden fungerar i sammanhanget.
Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.
Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Stavning
En del ord är felstavade, men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: