Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4

Skapad 2014-08-27 21:49 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Matris utifrån kunskapskraven i slutet av årskurs 6.
Grundskola 4 Geografi

Geografi åk 4 Lgr 11

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Ge   analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • Ge   utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • Ge   göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • Ge   värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
Ej arbetat med området
Når ej kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera
Natur- och kulturlandskap
 • Ge
Eleven har någon kunskap om natur- och kulturlandskap.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap.
Analysera
Jordytan
 • Ge
Eleven kan med stöd föra resonemang om någon process som formar och förändrar jordytan.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan
Eleven kan föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.
Eleven kan föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan.
Analysera och jämföra
Natur- och kulturlandskap, befolkningsfördelningen
 • Ge
Eleven behöver stöd för att beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap.
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Använda geografiska begrepp
 • Ge
Eleven har kännedom om något geografiskt begrepp.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Utforska, analysera och värdera
Använda kartor och geografiska källor
 • Ge
Eleven behöver stöd i att använda kartor och andra geografiska källor.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Utforska och analysera
 • Ge
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg med stöd.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Värdera och analysera
Olika källors användbarhet
 • Ge
Eleven kan till viss del föra enkla resonemang om någon källas användbarhet.
Eleven för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för utvecklande resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven för välutvecklande resonemang om olika källors användbarhet
Undersöka och jämföra
Namngeografi
 • Ge
Eleven har till viss del visat kunskap om Sveriges, Nordens eller Europas namngeografi.
Eleven har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens eller Europas namngeografi.
Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens eller Europas namngeografi
Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens eller Europas namngeografi
Undersöka och jämföra
Beskriva lägen och storleksrelationer
 • Ge
Eleven behöver stöd i att beskriva lägen och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Värdera och analysera
Hållbar utveckling
 • Ge
Eleven kan med stöd resonera kring frågor som rör hållbar utveckling.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Utforska, analysera och jämföra
Olika levnadsvillkor
 • Ge
Eleven kan med stöd föra resonemang om ojämlika levnadsvillkor.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: