Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flygelskolans bedömningsmatris i matematik årskurs 4-6

Skapad 2014-09-09 15:39 i Flygelskolan Lunds för- och grundskolor
Generell bedömningsmatris för matematik årskurs 4-6
Grundskola 4 – 6 Matematik

*Bedömningen är gjord utifrån elevens aktuella årskurs.

Genom undervisning i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Nivå 1*
Nivå 2*
Nivå 3*
Lösa problem
  • Ma
Jag löser enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt och med viss anpassning till innehållet.
Jag löser enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt och med förhållandevis god anpassning till innehållet
Jag löser enkla problem på ett väl fungerande sätt och med mycket god anpassning till innehållet.
Använda matematiska begrepp
  • Ma
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i välkända sammanhang.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i bekanta sammanhang.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang.
Använda matematiska metoder
  • Ma
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget och med ett tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda förhållandevis goda matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
Kommunicera
  • Ma
  • Ma
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag kan föra och följa matematiska resonemang som till viss del för diskussionen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett lämpligt sätt. Jag kan föra och följa matematiska resonemang som för diskussionen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett lämpligt och effektivt sätt. Jag kan föra och följa resonemang som för diskussionen framåt och fördjupar eller breddar den.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: