👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 4-6, Floda vid överlämnning

Skapad 2014-09-10 15:33 i Centralskolan Lerum
Denna matris används som överlämningsmatris mellan åk 5 och åk 6
Grundskola 4 – 6 Bild
>
>
>
Bildframställning
Kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
Kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL uttrycksformer så att budskapet framgår.
Kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer så att budskapet framgår.
BIDRAR TILL ATT UTVECKLA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
UTVECKLAR EGNA IDÈER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Presenterar bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Presenterar bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Redskap för bildframställning
Kan kombinera några olika bildelement på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Kan kombinera några olika bildelement på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Kan kombinera några olika bildelement på ett VÄL fungerande sätt.
Kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett ETT I HUVUDSAK fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL fungerande och VARIERAT sätt för att skapa olika uttryck.
Kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett VÄL fungerande och VARIERAT och IDÉRIKT sätt för att skapa olika uttryck.
Bildanalys
Kan föra ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i världen.
Kan föra UTVECKLANDE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i världen.
Kan föra UTVECKLANDE OCH VÄL underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i världen.
Drivkraft
BIDRAR TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
FORMULERA OCH VÄLJER HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER arbetet FRAMÅT.
KAN FORMULERA OCH VÄLJER HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER arbetet FRAMÅT.
Reflektion
Kan ge ENKLA omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Kan ge UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Kan ge VÄLUTVECKLANDE omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.