👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 4-6, Floda vid överlämning

Skapad 2014-09-15 09:34 i Centralskolan Lerum
Bedömningsmatris i Kemi utifrån kunskapskraven för år 4-6 i LGR 11. Denna matris används också som överlämningsmatris mellan åk 5 och åk 6.
Grundskola 4 – 6 Kemi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i kemi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, resurshushållning, materialutveckling och miljöteknik. Med kunskaper om materiens uppbyggnad och oförstörbarhet får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Förmåga att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning

>
>
>
>
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i kemi

>
>
>
>
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Kan dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband

>
>
>
>
Har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. Kan i enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Kan dessutom berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp. Kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. Kan i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Kan dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp. Kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning. Kan i välutvecklade och väl underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling. Kan dessutom berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor