👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 4-6, Floda vid överlämning

Skapad 2014-09-15 09:46 i Centralskolan Lerum
Den här matrisen använder vi vid överlämningen från år 5 till år 6
Grundskola 5 Musik

musik

>
>
>
>
Delta i gemensam sång och följer då rytm och tonhöjd
Följer i någon mån rytm och tonhöjd
Följer relativt säkert rytm och tonhöjd
Följer med säkerhet rytm och tonhöjd
Spela en enkel anpassad melodi-, bas och slagverksstämma
Kan spela delar av en enkel anpassad…
Kan spela övervägande delar av en enkel anpassad….
Kan detta
Ackompanjera på ett ackordinstrument
Kan bidra till ackompanjemang med några ackord
Kan ackompanjera och byter några ackord med flyt
Kan ackompanjera och byter ackord med flyt
Sjunga eller spela på ngt instrument
Gör detta i viss mån med tajming
Gör detta med relativt god tajming och med relativt passande karaktär
Gör detta med god tajming och med passande karaktär
Utifrån egna musikaliska idéer skapa musik gnm att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från ngr enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan leda till en fungerande komposition
Kan bidra till att skapa musik och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition
Kan skapa musik och pröva hur dessa kan bidra till en i vissa delar fungerande komposition
Kan skapa musik och pröva hur dessa kan bidra till en i stora delar fungerande komposition
Föra resonemang om eget och andras musicerande
Kan föra enkla resonemang
Kan föra utvecklade resonemang
Kan föra välutvecklade resonemang
Uttrycka sig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor
Kan uttrycka sig på ett enkelt sätt
Kan uttrycka sig på ett utvecklat sätt
Kan uttrycka sig på ett välutvecklat sätt
Urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genre och kulturer
Gör detta med viss säkerhet
Gör detta med relativt god säkerhet
Gör detta med god säkerhet
Ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Gör detta med viss säkerhet
Gör detta med relativt god säkerhet
Gör detta med god säkerhet