Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omdömesmatris i musik för år 4 läsåret 2014/2015 Resarö skola

Skapad 2014-09-23 16:26 i Resarö skola Vaxholm Stad
Omdömen i musik för år 4 på nio olika områden i fyra olika nivåer
Grundskola 5 – 6 Musik

Omdömen i musik för år 4

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Sång
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
 • Mu  A 6
Deltar inte i gemensam sång.
Deltar delvis i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Deltar aktivt i gemensam sång och följer relativt säkert rytm och tonhöjd.
Deltar aktivt i gemensam sång och följer med säkerhet rytm och tonhöjd
Ny aspekt
Spela ackord
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
 • Mu  A 6
Har inte deltagit i ackordspel.
Kan bidra till ett ackompanjemang med några ackord i viss mån med tajming.
Kan acompanjera på ett ackordinstrument och byter ackord med relativt gott flyt och relativt god tajming.
Kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter mellan ackorden med gott flyt och med god tajming.
Ny aspekt
spela melodi
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
 • Mu  A 6
Har inte visat sin förmåga att spela melodispel.
Kan spela delar av en enkel melodi i viss mån med tajming.
Kan spela övervägande delar av en melodi med relativt god tajming och karaktär.
Kan spela en enkel melodi med god tajming och passande karaktär.
Ny aspekt
spela slagverk
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
 • Mu  A 6
Har inte spelat slagverk
Kan spela delar av en enkel slagverkstämma i viss mån med tajming.
Kan spela övervägande delar av en slagverkstämma med relativt god tajming och karaktär.
Kan spela en enkel slagverkstämma med god tajming och passande karaktär.
Ny aspekt
Spela basstämma
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
 • Mu  A 6
Har inte spelat basstämma
Kan spela delar av en enkel basstämma i viss mån med tajming
Kan spela övervägande delar av en basstämma med relativt god tajming och karaktär.
Kan spela en enkel basstämma med god tajming och passande karaktär.
Ny aspekt
skapa egen musik
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  E 6
 • Mu  C 6
 • Mu  A 6
Har inte skapat egen musik
Kan bidra till att skapa egen musik.
Kan skapa egen musik och får ihop en till viss del fungerande komposition.
Kan skapa egen musik och får då ihop en till stora dela fungerande komposition.
Ny aspekt
resonemang
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Har inte visat sin förmåga att resonera kring musik.
Kan föra enkla resonemang om musik.
Kan föra utvecklade resonemang om musik.
Kan föra välutvecklade resonemang om musik.
Ny aspekt
instrument kunskap
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Har inte visat sin kunskap om musikinstrument.
Känner igen och namnger några få musikinstrument.
Kan med relativt god säkerhet känna igen, namnge och gruppera några olika musikinstrument.
Kan med god säkerhet känna igen, namnge och gruppera många olika musikinstrument.
Ny aspekt
Genrer
 • Mu
 • Mu
 • Mu
 • Mu  4-6
 • Mu  4-6
Har inte visat sin kunskap om musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Kan med relativt god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Kan med god säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: