Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntlig redovisning/debatt

Skapad 2014-10-01 11:50 i Pysslingen Skolor Alfaskolan Pysslingen
Bedömningsmatris för muntlig redovisning/ debatt
Grundskola 7 – 9 Svenska

En bedömningsmatris över muntlig redovisning/debatt

Bedömning av bokredovisning

  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
E
C
A
Struktur och innehåll
Du har genomfört en enkel redogörelse med i huvudsak fungerande struktur och innehåll. Du har en början, mitt och innehåll. Din redovisning uppfyller till övervägande del innehållskraven.
Du har genomfört en relativt välutvecklad redogörelse med relativt väl fungerande struktur och innehåll. Du har en tydlig inledning, uppfyller innehållskraven och en lämplig avslutning.
Du har genomfört en välutvecklad redogörelse med väl fungerande struktur och innehåll. Du har en engagerande inledning, ett genomtänkt innehåll och en minnesvärd avslutning.
Anpassning
Du har visat viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du söker ögonkontakt, anpassar röststyrkan och taltempot så att du hörs tydligt.
Du har visat relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du talar snarare än läser, du visar med kroppspråk, mimik och gester att du vill berätta något för dina åhörare.
Du har visat god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang. Du talar fritt och med engagemang. Du använder rösten, kroppen och rummet för att väcka och bibehålla intresse. Du engagerar publiken med frågor och sättet som du redovisar på.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: