Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO år 1-3 Lönnbergsskolan

Skapad 2014-10-01 14:39 i Lönnbergsskolan Nordanstig
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

De rutor som inte har någon färg är sådant som du har kvar att arbeta med.
Siffrorna i rutorna motsvarar nivå.

Att leva tillsammans
Att leva i närområdet
Att leva i världen
Att undersöka verkligheten
1. Jag har tagit del av skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer
2. Jag kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu.
2. Jag har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter.
1. Jag kan samtala om olika elevnära samhällsfrågor. tex skolmaten, lekplatser
1. Jag kan berätta om min familj och viktiga saker som min adress, telefonnummer mm.
2. Jag kan undersöka hemortens historia och kan ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
2. Jag kan redogöra för hur människors handlingar påverkar miljön. Jag kan ge förslag på hur man bidrar till hållbar utveckling.
2. Jag kan ta del av enkel information i olika medier.
1. Jag förstår varför vi behöver normer och regler i min livsmiljö. Jag förstår att det finns regler i trafiken.
2. Jag kan beskriva några platser för olika religionsutövningar i närområdet
2. Jag kan återge berättelser ur bibeln.
2. Jag kan göra enkla sammanställningar av resultat så att innehållet tydligt framgår.
1. Jag kan samtala om olika elevnära livsfrågor t.ex. gott och ont, kamratskap, rätt och orätt, relationer.
2. Jag kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden
3. Jag kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen (t.ex. jordens uppkomst, istiden)
2. Jag kan göra intervjuer, mätningar och observationer.
2. Jag vet hur ett möte går till (t.ex.klassråd, elevråd).
3. Jag kan återge innehållet i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
3. Jag kan använda mig av en tidslinje.
2. Jag har tagit del av minnen om hur det var förr och nu, berättade av människor som lever nu.
3. Jag kan ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
3. Jag kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendom, islam och judendom
3. Jag kan kritiskt värdera och bearbeta olika källor och dess innehåll.
3. Jag kan identifiera riskfyllda platser i trafiken och jag vet hur man beter sig i trafiken.Jag känner igen några trafikmärken och vet vad de betyder.
3. Jag kan ange några viktiga samhällsfunktioner som sjukvård, räddningstjänst, skola mm.
3. Jag kan beskriva människans tidiga historia. Jag känner till tidsbegreppen; stenåldern bronsåldern, järnåldern och kan berätta lite om det.
3. Jag kan göra undersökningar av omvärlden med hjälp av karta, jordglob, väderstreck och andra rumsliga begrepp.
3. Jag kan ange orsaker till att människor flyttar. Jag kan ange vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
3. Jag kan beskriva hur naturen och miljön påverkar var människor bor och arbetar.
3. Jag kan ge exempel på pengars användning och värde.
3. Jag känner till de olika världsdelarna. Jag har kunskaper om länder och platser som är betydelsefulla för mig.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: