Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Idrott och hälsa åk 4-6

Skapad 2014-10-17 10:20 i Västra skolan Hudiksvall
Här bedöms dina förmågor i ämnet Idrott & hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa

Bedömningsmatris i ämnet idrott och hälsa utifrån LGR-11

Rörelseförmåga i lekar, spel och idrotter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Bollsport/racketsport
Du deltar i de flesta bollövningarna. Du behärskar de elementära färdigheterna och reglerna så att du kan delta i de flesta bollspelen.
Du utför bollövningarna på ett bra sätt. Du deltar i bollspelen med god regelföljning, bra teknink, spelförståelse och taktik.
Du utför bollövningarna på ett mycket bra sätt. Du deltar i bollspelen med en mycket god regelföljning, bra teknink, spelförståelse och taktik.
Lekar
Du deltar med förståelse för lekens karaktär. Du tillämpar regler.
Du deltar med god förståelse för lekens karaktär. Du tillämpar regler och taktik på ett bra sätt.
Du deltar med mycket god förståelse för lekens karaktär. Du använder dig av mycket bra regeltillämpling och taktiska lösningar.
Redskapsgymnastik
Du deltar till viss del i de olika gymnastikaktiviteterna och där visar att du kan variera och anpassa dina rörelser till viss del till aktiviteten. Du rör dig mindre rytmiskt och med bristande balans.
Du deltar i de olika gymnastikaktiviteterna och där visar god teknik och en god kroppskontroll och balans.
Du deltar i de olika gymnastikaktiviteterna och där visar att du kan variera och anpassa dina rörelser väl till aktiviteten och har en mycket god kroppskontroll, balans och teknik.
Skridskor
Du deltar hjälpligt i de olika tekniska momenten.
Du deltar aktivt och utför olika tekniska moment på ett kontrollerat sätt.
Du deltar mycket aktivt och visar god teknisk skicklighet i övningar och spel.
Skidor
Du deltar hjälpligt i de olika tekniska momenten.
Du deltar aktivt och utför olika tekniska moment på ett kontrollerat sätt.
Du deltar mycket aktivt och visar god teknik i skate eller den klassiska längdskidåkningen.

Rörelseförmåga i danser och träningsprogram till musik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Danser och träningsprogram till musik
Du anpassar till viss del dina rörelser till takt och rytm. Du deltar och visar viss taktkänsla och har förståelse för dansernas steg och rörelser.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm. Du deltar och dansar oftast i takt och kan dansernas steg och rörelser.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm. Du deltar och dansar alltid i takt och kan dansernas steg och rörelser. Med din säkerhet stärker du din danspartners förmåga.

Simkunnighet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Simning
Du har vattenvana och tränar på att simma i mag- och ryggläge.
Du kan simma 50m.
Du kan simma 150m varav 25m i ryggläge.
Du kan simma 25m på djupt vatten utan flythjälp.
Du kan simma 100m varav 25m i ryggläge.
Du kan simma 200m varav 50m i ryggläge.

Hälsa och livstil

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtal kring hälsa
Du kan föra enklare samtal om hur du upplever olika rörelseaktiviteter. Du kan några olika träningsformer ( t.ex. konditionsträning).
Du kan relativt väl samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och hur dessa påverkar hälsan. Du kan förklara hur du ska äta och röra på dig för att få en hälsosam livsstil. Du kan beskriva några olika träningsformer (t.ex. konditionsträning).
Du kan på ett tydligt sätt samtala om egna upplevelser av fysisk aktiviteter. Du kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva sambandet mellan motion, mat och hälsa. Du kan beskriva några olika träningsformer (t.ex. konditionsträning, styrketräning) och hur de påverkar kroppen.
Konditionsträning
Du deltar till viss del i uthållighetsmoment under hela lektionspass.
Du deltar aktivt i uthållighetsmoment under hela lektionspass. Du gör ditt bästa vid olika konditionstester.
Du deltar med hög intensitet i uthållighetsmoment under hela lektionspass. Du visar att du försöker förbättra resultat vid olika konditionstester.
Styrka
Du deltar till viss del i styrkemoment under hela lektionspass.
Du deltar aktivt i styrkemoment under hela lektionspass.
Du deltar med hög intensitet i styrkemoment under hela lektionspass. Du vet hur man tränar upp styrkan i olika muskler och kan ge några exempel.

Friluftsaktiviteter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra friluftsaktiviteter
Du deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö vid olika årstider med viss anpassning till förhållanden och till allemansrättens regler.
Du deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö vid olika årstider med relativt god anpassning till förhållanden och till allemansrättens regler.
Du deltar i olika aktiviteter i natur och utemiljö vid olika årstider med god anpassning till förhållanden och till allemansrättens regler.
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjäp av kartor. Du kan några enkla karttecken och färger.
Du kan med relativt god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du visar relativt god säkerhet när det gäller att passa kartan samt på olika tecken, färger och väderstrecken.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta miljöer med hjälp av kartor. Du visar god säkerhet när det gäller att passa kartan samt på olika tecken, färger och väderstrecken.

Övriga mål

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förebygga skador
Du kan ge enkla beskrivningar på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Du kan ge konkreta exempel på t.ex. varför man ska värma upp.
Du kan ge utvecklande beskrivningar på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Du kan ge konkreta exempel och förklara på ett utvecklat sätt t.ex. varför man ska värma upp.
Du kan ge välutvecklade beskrivningar på hur man förebygger risker att skada sig och andra när man idrottar. Du ger konkreta exempel och förklarar på ett välutvecklat sätt t.ex. varför man ska värma upp.
Utrustning
Du tar ett visst ansvar genom att komma med rätt utrustning.
Du tar ansvar genom att komma med rätt utrustning.
Du tar ett stort ansvar genom att komma med rätt utrustning.
Samarbete
Du samarbetar och stöttar dina kamrater till viss del vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater relativt väl vid de olika aktiviteterna.
Du samarbetar och stöttar dina kamrater väl vid de olika aktiviteterna.
Säkerhet och hänsynstagande
Du visar till viss del hänsyn till dina kamrater och till din omgivning för att undvika skada. Du tar ett visst ansvar för skolans material och hjälper till viss del att plocka fram och undan material.
Du visar hänsyn till dina kamrater och till din omgivning för att undvika skada. Du tar ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Du visar god hänsyn till dina kamrater och till din omgivning för att undvika skada. Du tar ett stort ansvar för skolans material och hjälper till att plocka fram och undan material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: