Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD bedömningsstöd matris

Skapad 2014-10-20 18:43 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Bild

Denna matris baseras på bedömningsstödet för bild åk 7-9 från Skolverket

Centralt innehåll kopplat till kunskapskriterierna

Grundläggande nivå
Nivå 2
Nivå 3
kommunikation
1 2 3 6 9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Jag framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett ENKELT bildspråk och DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Jag framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett UTVECKLAT bildspråk och RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Jag framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett VÄLUTVECKLAT bildspråk och VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Idéer
2 3 6
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Jag BIDRAR TILL ATT UTVECKLA EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Jag UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
Jag UTVECKLAR EGNA IDÉER inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder.
presentation
2 5 6
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Jag presenterar mina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang
Jag presenterar mina bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Jag presenterar mina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Komposition- färg-form
7
 • Bl  7-9
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt.
Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
Tekniker-verktyg -material
2 4 8
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt, PRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE, VARIERAT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Jag använder tekniker, verktyg och material på ett VÄL FUNGERANDE, VARIERAT OCH IDÉRIKT sätt, PRÖVAR OCH OMPRÖVAR SYSTEMATISKT hur dessa kan kombineras för olika uttryck.
Analys-Beskriva
9
 • Bl  7-9
Jag beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett ENKELT sätt.
Jag beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett UTVECKLAT sätt.
Jag beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Analys-Tolka
10 11
 • Bl  7-9
 • Bl  7-9
Jag tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Jag tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
Jag tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden.
ämnesspecifika ord
12
 • Bl  7-9
VISS ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
RELATIVT GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
GOD ANVÄNDNING av ämnesspecifika begrepp.
Drivkraft
långsiktiga mål
Jag BIDRAR under arbetsprocessen TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER mitt arbete FRAMÅT.
Jag FORMULERAR OCH VÄLJER under arbetsprocessen HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER mitt arbete FRAMÅT.
Jag FORMULERAR OCH VÄLJER under arbetsprocessen HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER mitt arbete FRAMÅT.
Reflektion
Långsiktiga mål
Jag ger ENKLA omdömen om arbetsprocessen och visar då på ENKLA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbet
Jag ger UTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.
Jag ger VÄLUTVECKLADE omdömen om arbetsprocessen och visar då på KOMPLEXA samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: