Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILD bedömningsstöd förenklad

Skapad 2014-10-20 19:20 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Denna matris baseras på bedömningsstödet för bild åk 7-9 från Skolverket
Grundskola 7 – 9 Bild

Centralt innehåll kopplat till kunskapskriterierna

Kommunikation

Jag framställer berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett bildspråk och genomarbetade uttrycksformer FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  7-9   Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
 • Bl  7-9   Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl  7-9   Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
 • Bl  7-9   Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Välutvecklad Nivå
kommunikation
-bildspråk -genomarbetad
Mitt bildspåk är ENKELT med DELVIS GENOMARBETADE uttrycksformer.
Mitt bildspåk är UTVECKLAT med RELATIVT VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.
Mitt bildspåk är VÄLUTVECKLAT med VÄL GENOMARBETADE uttrycksformer.

Idéer

Jag utvecklar egna idéer inom olika ämnesområden med inspiration från samtida och historiska bilder FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl  7-9   Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
 • Bl  7-9   Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Välutvecklad Nivå
Idéer
-utveckla
Jag BIDRAR TILL ATT UTVECKLA EGNA IDÉER
Jag UTVECKLAR DELVIS EGNA IDÉER
Jag UTVECKLAR EGNA IDÉER

Presentera

Jag presenterar mina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl  7-9   Presentationer av eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Rättigheter och skyldigheter, etik och värderingar när det gäller bruk av bilder samt yttrandefrihet och integritet i medier och övriga sammanhang.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Välutvecklad Nivå
presentation
-anpassa -syfte/sammanhang
Jag presenterar mina bilder med VISS ANPASSNING till syfte och sammanhang
Jag presenterar mina bilder med RELATIVT GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.
Jag presenterar mina bilder med GOD ANPASSNING till syfte och sammanhang.

Kombination-Komposition

Jag kombinerar former, färger och bildkompositioner. FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  7-9   Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Välutvecklad Nivå
Komposition- färg-form
-form -färg
Jag kombinerar på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt
Jag kombinerar på ett RELATIVT VÄL FUNGERANDE sätt.
Jag kombinerar på ett VÄL FUNGERANDE sätt.

Tekniker-verktyg -material

Jag använder tekniker, verktyg och material, PRÖVAR hur dessa kan kombineras för olika uttryck. FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl  7-9   Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.
 • Bl  7-9   Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.
 • Bl  7-9   Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Välutvecklad Nivå
Tekniker-verktyg -material
-använder -prövar/omprövar
Jag använder tekniker på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt, Jag PRÖVAR
Jag använder tekniker, på ett -RELATIVT VÄL FUNGERANDE, -VARIERAT Jag PRÖVAR och OMPRÖVAR
Jag använder tekniker på ett -VÄL FUNGERANDE, -VARIERAT OCH -IDÉRIKT sätt, Jag PRÖVAR och OMPRÖVAR SYSTEMATISKT

ANALYS

BESKRIVA - Jag beskriver bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion. TOLKA - Jag tolkar samtida och historiska bilder och visuell kultur och för då resonemang. Kopplar till egen erfarenhet, andra verk och företeelser i omvärlden. FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  7-9   Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Bl  7-9   Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Bl  7-9   Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Välutvecklad Nivå
Analys-Beskriva
-uttryck -innehåll -funktion
Jag beskriver på ett ENKELT sätt.
Jag beskriver på ett UTVECKLAT sätt.
Jag beskriver på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Analys-Tolka
-resonemang -egen erfarenhet
Jag tolkar och för då ENKLA OCH TILL VISS DEL UNDERBYGGDA resonemang.
Jag tolkar och för då UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL UNDERBYGGDA resonemang.
Jag tolkar och för då VÄLUTVECKLADE OCH VÄL UNDERBYGGDA resonemang.

ämnesspecifika ord

Jag använder ämnespecifika ord, uttryck och begrepp i samtal och resonemang FÖRMÅGOR OCH CENTRALT INNEHÅLL
 • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
 • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
 • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
 • Bl   analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
 • Bl  7-9   Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Välutvecklad Nivå
ämnesspecifika ord
-ord -uttryck -begrepp
Jag har VISS ANVÄNDNING
Jag har RELATIVT GOD ANVÄNDNING
Jag har GOD ANVÄNDNING

Drivkraft - långsiktigt mål

Jag FORMULERAR OCH VÄLJER under arbetsprocessen HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER mitt arbete FRAMÅT.
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Välutvecklad Nivå
Drivkraft
långsiktiga mål
Jag BIDRAR TILL ATT FORMULERA OCH VÄLJA HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER mitt arbete FRAMÅT.
Jag FORMULERAR OCH VÄLJER HANDLINGSALTERNATIV SOM MED NÅGON BEARBETNING LEDER mitt arbete FRAMÅT.
Jag FORMULERAR OCH VÄLJER HANDLINGSALTERNATIV SOM LEDER mitt arbete FRAMÅT.

Reflektion - Långsiktiga mål

Jag ger omdömen om arbetsprocessen och visar då på samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitén i bildarbet
Godkänd Nivå
Utvecklad Nivå
Välutvecklad Nivå
Reflektion
-arbetsprocess -omdöme -samband
Jag ger ENKLA omdömen och visar då på ENKLA samband
Jag ger UTVECKLADE omdömen och visar då på FÖRHÅLLANDEVIS KOMPLEXA samband
Jag ger VÄLUTVECKLADE omdömen och visar då på KOMPLEXA samband
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: