👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsmatris Kemi 7-9 (8)

Skapad 2014-10-27 09:57 i Aspenskolan Tierp
Kunskapskraven i kemi på enklare svenska.
Grundskola 8 Kemi

Det här är en bearbetning av läroplanens kunskapskrav och utvecklingssteg 1, 2 och 3 motsvara läroplanens E, C respektive A betyg.

Bedömning saknas
Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3

Förmåga att:

Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
Bedömning saknas
Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
-
Du kan diskutera energi, miljö, hälsa och samhälle. Du ser inte skillnad på fakta och åsikter och motiverar inte dina åsikter. Du beskriver inte följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi,miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett enkelt sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi,miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
Du kan diskutera energi,miljö, hälsa och samhälle. Du ser skillnad på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till.
-
Du beskriver några följder som dina åsikter kan leda till. I diskussioner med andra om energi, miljö, hälsa och samhälle för du diskussionerna framåt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssnar på vad andra tycker om energi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
När du söka naturvetenskaplig information från olika källor diskuterar du inte om informationen och källorna är pålitlig och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitlig och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitlig och viktiga.
Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitlig och viktiga.
-
Du använder inte naturvetenskaplig information diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Eller du anpassar den inte till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett ganska bra sätt i diskussioner, enkla texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett bra sätt i diskussioner, utvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till budskap och mottagare.
Du kan använda naturvetenskaplig information på ett mycket bra sätt i diskussioner, välutvecklade texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till budskap och mottagare.

Förmåga att:

Genomföra systematiska undersökningar i kemi.
Bedömning saknas
Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
-
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Men du hjälper inte till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
-
Du använder kemiutrustningen på ett osäkert sätt eller ett sätt som inte fungerar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
-
När du jämföra frågor med resultaten i en undersökning drar du felaktiga slutsatser eller drar du slutsattser utifrån ditt eget tyckande.
Du kan jämföra frågor med resultaten i en undersökning. Du kan dra enkla slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett ganska bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultaten i en undersökning. Du kan dra utvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett bra sätt.
Du kan jämföra frågor med resultaten i en undersökning. Du kan dra välutvecklade slutsatser som hänger ihop med modeller och teorier i kemin på ett mycket bra sätt.
-
Du kan inte förklara varför dina resultat är rimliga eller inte.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt om dina resultat är rimliga.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om dina resultat är rimliga.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om dina resultat är rimliga.
-
Du hjälper till att ge förslag men dina förslag har ingen betydelse för undersökningen förbättring.
Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
-
Dina dokumentation (d v s tabeller, diagram, bilder eller skriftliga rapporter) visar inte hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du har kommit fram till i undersökningen med hjälp av tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga att:

Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
Bedömning saknas
Förnivå
Steg 1
Steg 2
Steg 3
-
Du har inte baskunskaper om materia. Du kan inte ge exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien.
Du har baskunskaper om materia. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i materien.
Du har goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett utvecklat sätt.
Du har mycket goda kunskaper om materia. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i materien på ett välutvecklat sätt.
-
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett felaktigt sätt.
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett ganska bra sätt.
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett bra sätt.
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier på ett mycket bra sätt.
-
Du diskuterar på ett felaktigt sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt kemiska processer i mark, luft, vatten och levande organismer.
-
Du kan inte ge exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett enkelt sätt i naturen. Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället men du beskriver inte hur saker hänger ihop i kemin.
Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett enkelt sätt i naturen. Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett enkelt sätt i kemin.
Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i naturen. Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett utvecklat sätt i kemin.
Du ger exempel på hur kemiska saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i naturen. Du kan undersöka hur kemikalier och kemiska processer används i vardagen och i samhället. Du beskriver hur saker hänger ihop på ett välutvecklat sätt i kemin.
-
Du kan inte ge exempel på energi- omvandlingar och materiens kretslopp. Du kan diskutera hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön utifrån ditt eget tyckande. Du kan inte ge exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du ger exempel på energi- omvandlingar och materiens kretslopp. Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling.
Du ger exempel och förklarar energi- omvandlingar och materiens kretslopp på ett bra sätt. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
Du förklarar energi- omvandlingar och materiens kretslopp på ett mycket bra sätt. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur människan använder energi och naturresurser och hur det påverkar miljön. Du ger exempel från olika perspektiv på vad man kan göra för att få en hållbar utveckling och vilka fördelar och nackdelar det finns med dina exempel.
-
Du kan inte ge något exempel på natur-vetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och beskriva några natur-vetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan ge exempel och förklara hur några natur-vetenskapliga upptäckter hänger ihop och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever.
Du kan förklara och komma fram till allmänna slutsatser om några natur-vetenskapliga upptäckter och på vilket sätt de är viktiga för hur människor lever.