Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 4-6, Hållnäs skola Ro 4, Tierp

Skapad 2014-10-28 15:39 i Hållnäs skola Tierp
Bedömningsmatris av förmågorna.
Grundskola 4 – 6 Musik

Nedan ser du de förmågor du ska uppnå för betyget E-C-A i slutet av åk 6.
Nivån på de förmågor du har uppnått är markerade.

Sjunga och spela

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
-------->
E -------->
Kunskapskrav i slutet av åk 6
C -------->
A
Sång
Du sjunger delvis med i gemensam sång.
Du sjunger med i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Du sjunger med i olika former av gemensam sång och följer då i relativt säkert rytm och tonhöjd. Du anpassar till viss del din röst efter situationen.
Du sjunger med i olika former av gemensam sång och följer då med säkerhet rytm och tonhöjd. Du anpassar din röst efter situationen.
Spela melodistämma
Du kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma med handledning.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma.
Du kan spela en enkel anpassad melodistämma tillsammans med andra och följer till viss del puls och rytm.
Du kan spela en melodistämma tillsammans med andra och följer med god säkerhet puls och rytm. Du spelar med passande karaktär och anpassar efter situationen.
Spela basstämma
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma med handledning.
Du kan spela delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela övervägande delar av en enkel anpassad basstämma.
Du kan spela en enkel anpassad basstämma.
Spela rytmer
Du kan spela delar av en enkel rytm på rytm/slagverksinstrument tillsammans med andra utifrån tydliga instruktioner.
Du kan spela en enkel anpassad rytm på rytm/slagverksinstrument tillsammans med andra och följer till viss del puls och rytm.
Du kan spela olika rytmer på rytm/slagverksinstrument tillsammans med andra och följer puls och rytm. Du anpassar till viss del efter situationen.
Du kan spela olika rytmer på rytm/slagverksinstrument tillsammans med andra och följer puls och rytm. Du spelar med passande karaktär och anpassar efter situationen.
Spela ackord och ackompanjera
Du kan spela några valfria ackord med handledning.
Du kan ackompanjera med några enkla ackord på ett ackordinstrument och följer i viss mån puls och rytm.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då några ackord med flyt, samt följer med relativt god säkerhet puls och rytm.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackorden med flyt, samt följer med god säkerhet puls och rytm.

Skapa musik

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Mu   skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
-------->
E -------->
Kunskapskrav i slutet av åk 6
C -------->
A
Musikskapande
Du har provat att tillsammans med andra skapa en enkel komposition utifrån olika idéer och med tydliga instruktioner.
Du kan tillsammans med andra skapa en enkel komposition som har en i huvudsak fungerande form.
Du kan utifrån egna idéer, skapa en komposition som har en fungerande form.
Du kan utifrån egna idéer skapa en komposition av god kvalitet och med en karaktäristisk stil.

Analysera och samtala

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
  • Mu   analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
-------->
E -------->
Kunskapskrav i slutet av åk 6
C -------->
A
Reflektion om eget och andras musicerande
Du lyssnar och ger med vägledning omdöme om eget och andras musicerande.
Du lyssnar och ger enkla omdömen om eget och andras musicerande.
Du lyssnar och ger utvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Du lyssnar och ger välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande.
Resonemang om musik
Du kan med vägledning uttrycka dig om musikupplevelser och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan på ett enkelt sätt uttrycka dig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge enkla exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan på ett utvecklat sätt uttrycka dig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Du kan på ett välutvecklat sätt uttrycka dig om egna musikupplevelser samt beskriva och ge goda exempel på hur musik kan påverka människor.
Musiklyssnande och musikhistoria
Du kan med stöd lyssna koncentrerat på presenterad musik från olika genrer och kulturer.
Du kan urskilja och ge enkla exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan urskilja och ge exempel med relativt god säkerhet på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Du kan urskilja och ge exempel med god säkerhet på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Instrument och instrumentgruppers funktion i olika sammanhang
Du kan med vägledning ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja instrument från olika instrumentgrupper.
Du kan med god säkerhet urskilja olika instrument och beskriva instrumentgruppernas funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: