Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning skriftligt projektarbete VT 2017

Skapad 2014-11-05 10:57 i Kristiansborgsskolan Västerås Stad
Allmän bedömningsmall för skriftligt arbete
Grundskola 6 – 9

Det skriftliga arbetets form och struktur

Ja
Nej
Framsida, med rubrik och namn
Bakgrund (provokation, övergripande mål, röda tråden)
Inledning (motivering, frågeställningar, metod)
Resultat/Faktatext
Diskussion
Källförteckning och källkritik
Loggbok

Det skriftliga arbetets innehåll

Ja
Nej
Resultat
Eleven håller sig till ämnet/frågeställningarna.
Eleven presenterar fakta/innehåll på ett relevant sätt som svarar på frågeställningarna för arbetet.
Diskussion
Eleven reflekterar kring sitt resultat.
Språk
Eleven använder ett korrekt och begripligt språk.
Eleven har anpassat språket efter ämne och mottagare.

Helhetsbedömning

Ja
Nej
Elevens projektarbete är godkänt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: