👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blogg

Skapad 2014-11-14 08:15 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Blogg
Grundskola 7 – 9 Svenska

Blogg

E
C
A
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en blogg.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en blogg.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en blogg.
Innehåll
Elevens tankegång framgår. Eleven resonerar på ett enkelt sätt. Eleven ger ett exempel från sin egen erfarenhet som passar i sammanhanget.
Elevens tankegång framgår tydligt. Eleven resonerar på ett utvecklat sätt. Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgarresonemanget. Krönikan innehåller både det personliga och det allmänna men det råder inte alltid balans mellan dem.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt. Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget. Det råder god balans mellan det personliga och det allmänna.
Struktur
Texten är i huvudsak samman-hängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Texten är samman-hängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning och inledning. Textbindningen är utvecklad.
Texten är samman- hängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av bloggen.
Ordvalet är varierat och passar en blogg, t.ex. genom ungdomligt språkbruk, läsartilltal eller humoristiska vändningar . Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av bloggen.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i bloggen, t.ex. genom en konsekvent genomförd stil. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.