Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BILDMAPP åk 3-6

Skapad 2014-11-18 19:48 i Tunaskolan F-6 Lunds för- och grundskolor
Gäller för åk 4-6. Layout arbete när eleverna skapar en mapp för sina arbeten
Grundskola F – 6 Bild

TEKNIKER-MATERIAL och BILD-FORMSPRÅK

LAYOUT - Komposition - placering - storlek - riktning - balans - nyttjande av bildyta TECKNA - formspråk, storleksförhållanden, detaljer, finesser MÅLA - färgsättning - penselföring - täckande - finesser - detaljer FÖRMÅGOR/CENTRALT INNEHÅLL
  • Bl   skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  • Bl   undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
Godkänd nivå
-> -> -> -> -> -> ->
-> -> -> -> -> -> ->
LAYOUT
Du skapar bilder/bilddelar och kombinerar dem på ett sätt som fungerar - nyttjande av bildyta - riktning, balans - placering, storlek
Din komposition är: -i huvudsak fungerande.
Din komposition är: - relativt väl fungerande.
Din komposition är: - väl fungerande.
TECKNA
Du kan Teckna på ett fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika bilder. - formspråk, storlek
Du använder tekniken på ett: -enkelt sätt
Du använder tekniken på ett: -utvecklat -varierat sätt
Du använder tekniken på ett: -väl fungerande -varierat -idérikt sätt
MÅLA
Hur du använder färg, penslar och vilka tekniker du använder för att få fram olika delar när du målar - färgsättning, nyanser - penselföring - täckande
Du använder tekniken på ett: -enkelt sätt
Du använder tekniken på ett: -utvecklat -varierat sätt
Du använder tekniken på ett: -väl fungerande -varierat -idérikt sätt
Arbetsprocess
Du tänker och väljer olika vägar som för ditt arbete framåt
Du kan med hjälp hitta vägar som leder framåt
Du kan hitta vägar som med bearbetning leder framåt.
Du hittar och väljer själv egna vägar som leder framåt

PRESENTATION AV SIG SJÄLV MED BERÄTTANDE BILDER

Din bildmapp ska vara genomarbetad och berätta vem du är. Var kreativa med idéer i ditt skapande. FÖRMÅGOR/CENTRALT INNEHÅLL
  • Bl   kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
Godkänd nivå
-> -> -> -> -> -> ->
-> -> -> -> -> -> ->
BERÄTTANDE
Du kan skapa en bild som berättar om dig Tydlig i förmedlandet Genomarbetad .- genomarbetad - tydlig
Ditt budskap är: - delvis genomarbetat - tydligt på ett enkelt sätt.
Ditt budskap är: - genomarbetat - tydligt på ett utvecklat sätt.
Ditt budskap är: -väl genomarbetat - tydligt på ett mycket utvecklat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: