Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

tal, bråk och procent matematik år 8-9

Skapad 2014-11-21 09:13 i Läroverket Hudiksvall
generell bedömningsmatris med förenklat språk
Grundskola 8 – 9 Matematik
E
C
A
problemlösning
Du kan på ett ganska bra sätt lösa olika matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen. Du hjälper till att komma enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
Du kan ett bra sätt lösa olika matte-problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen. Du kommer enkla matematiska modeller som efter någon förbättring kan användas i problemlösningen.
Du kan ett mycket bra sätt lösa olika matte-problem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen, Du kommer enkla matematiska modeller som kan användas i problemlösningen.
problemlösning
Du kan diskutera ett enkelt sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag andra sätt att lösa problemen.
Du kan dískutera pá ett utvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rìmliga. Du ger nâgot fórslag andra sätt att lösa problemen.
Du kan diskutera ett välutvecklat sätt hur man kan välja att lösa matteproblem och om resultaten är rímliga. Du ger nâgra f'órslag andra sätt att lösa problemen.
begrepp
Du har baskunskaper om matematiska begrepp inom området tal, bråk och procent. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer som du känner till väl.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp inom området tal, bråk och procent. Du använder ett bra sätt i situationer som du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp inom området tal, bråk och procent. Du använder dem pá ett mycket bra sätt í nya situationen
begrepp
Du kan berätta om matematiska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematíska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck ett ganska bra sätt.
Du kan berätta om matematíska begrepp med hjälp av saker, symboler, bilder och andra matematiska uttryck pá ett mycket bra sätt.
begrepp
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar pá ett enkelt sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olíka sätt att beskríva matematiska begrepp. Du diskuterar pá ett utvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
Du kan byta mellan olika sätt att beskriva matematiska begrepp. Du diskuterar ett välutvecklat sätt hur begreppen hör ihop.
metod
Du kan göra uträkníngar med tal och bråk och procent. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar med tal och bråk och procent pá ett bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar bra för att göra uträkningarna.
Du kan göra uträkningar med tal och bråk och procent ett mycket bra sätt. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att göra uträkningarna.
kommunikation
Du kan fórklara och Prata pá ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symbolen algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar ganska bra med situationen och mâlet.
Du kan förklara och prata pá ett bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, ŕunktioner och andra matematiska uttryck som passar bra ihop med situationen och mâlet.
Du kan förklara och prata pá ett mycket bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder symboler, algebraiska, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och mälet.
ressonemang
Du kan förklara hur du har tänkt och förstâ hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frägor sà att diskussionerna fortsätter ett ganska bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstä hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik Du motiverar dina förklaringar och ställer frâgor sà att dískussionerna fortsätter pá ett bra sätt.
Du kan förklara hur du har tänkt och förstâ hur andra har tänkt när ni diskuterar matematik. Du motiverar dina förklaringar och ställer frâgor att diskussionerna fortsätter ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: