Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla Edet Historia 4-6

Skapad 2014-12-03 16:32 i Tingbergsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Historia

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Tolka tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
•Begreppslig förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Jag har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Människors levnadsvillkor
•Kommunikativ förmåga •Begreppslig förmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka och tolka
•Analysförmåga •Förmågan att hantera information
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder
Jag kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Reflektera och tolka
•Metakognitiv förmåga
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Jag visar hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Informationshantering
•Förmågan att hantera information •Analysförmåga
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Jag kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Granska, tolka och reflektera
•Analysförmåga •Metakognitiv förmåga
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Jag kan tolka och visa på spår av historien i vår tid. Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Analysera och använda begrepp
•Begreppslig förmåga •Förmågan att hantera information •
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan jag använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: