Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris i Idrott och Hälsa

Skapad 2015-01-08 16:24 i Kronaskolan F-3 Ale
Grundskola F – 3 Idrott och hälsa

Mål med undervisningen i idrott och hälsa är sammanfattningsvis:
- röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, - planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, - genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer samt allemansrättens grunder.
- säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Idrott & Lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar aktivt i rörelseaktiviteter och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel. Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar.
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan alltid eller oftast hantera med- och motgångar.
Dans & Rörelse
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma enkla rörelser till musik
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Motorisk Träning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, gå, springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta, hänga, fånga, åla, krypa.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i till exempel redskapsbanor och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt).
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer.
Simning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag kan leka och göra rörelser i vatten.
Jag kan simma 25 m bröst och 10 m rygg.
Jag kan simma 50 m bröst och 25 m rygg. Jag kan flyta och balansera i vatten.
Hälsa
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag kan på ett enkelt sätt förklara skillnaden på att äta nyttigt och onyttigt.
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (tex. Jag är trött och svettig.) samt enkelt beskriva skillnaden på en sund och osund livsstil.
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler). Jag kan förklara hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.
Orientering
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag kan placera mig framför, bakom, vid sidan av och ovanpå till exempel en plint. Jag kan ta fram redskap enligt en karta över gymnastiksalen.
Jag kan använda mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor. Jag kan hantera och rita enkla kartor t.ex. klassrumskartor och skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken. Jag kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda en enklare karta.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar aktivt i uteverksamhet i min närmiljö.
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet. Jag känner till de enklaste grunderna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser. Jag kan ge exempel på olika aktiviteter man kan göra utomhus under olika årstider. Jag känner till bad- och båtvett.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: