Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa årskurs 1-3

Skapad 2015-02-08 16:46 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rörelse
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du anpassar dina rörelser ganska bra till de aktivteter vi gör. Du behärskar några motoriska grundformer. Det vill säga: Du rör dig med ganska bra rytm och balans. Du rör dig med långsamma och lite stela rörelser och har svårt med rörelseövergångar. Du är mindre beslutsam och kan behöva flera försök för att utföra en rörelse. Du rör dig mindre ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med delvis avvägd kraftinsats
Du anpassar dina rörelser bra till de aktivteter vi gör. Du behärskar ett flertal motoriska grundformer. Det vill säga: Du rör dig med bra rytm och balans. Du rör dig med vana och bestämda rörelser med säkra rörelseövergångar. Du rör dig utan tvekan och rörelsen kan upprepas med samma resultat. Du rör dig för det mesta ekonomiskt dvs.ett rörelsemönster med avvägd kraftinsats.
Du anpassar dina rörelser mycket bra till de aktivteter vi gör. Du behärskar olika motoriska grundformer med stor säkerhet Du kan utmana dina motoriska färdigheter. Det vill säga: Du rör dig med mycket bra rytm, precision och balans. Du rör dig med god vana och säkra avspända konsekventa rörelser med flyt och säkerhet i rörelseövergångar. Du gör rörelsen målvetvetet utan tvekan och kan upprepa rörelsen med samma goda resultat. Du rör dig ekonomiskt dvs. ett rörelsemönster med väl avvägd kraftinsats.
Dans
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du kan röra dig och dansa så att det passar ganska bra till musiken. Du kan de flesta stegen och rörelserna. Du behöver hjälp att hitta och komma i rätt takt
Du kan röra dig och dansa så att det passar bra till musiken. Du kan stegen och rörelserna. Du håller dig i takt under större delen av dansen.
Du kan röra dig och dansa så att det passar mycket bra till musiken. Du kan stegen och rörelserna och gör dem med stil och precision. Du håller dig i takt under hela dansen, hittar tillbaka till rätt takt om du kommer av dig.
Simning
 • Idh
 • Idh  1-3
Du kan flyta och simma på mage och rygg.
Du kan flyta och simma på mage och rygg.
Du kan flyta och simma på mage och rygg.
Samtal om idrott
 • Idh
 • Idh  1-3
Du använder oftast vardagliga enkla begrepp/ord och tar kroppsspråket till hjälp, tex pekar på ett redskap istället för att säga namnet på redskapet, för att förklara när vi har samtal om aktivitet vi gjort. Du kan med hjälp av frågor som stöd förklara hur det känns i kroppen när du idrottar eller antränger dig.
Du blandar vardagliga och ämnesspecifika begrepp/ord vid samtal om aktivitet som vi gjort. Du kan prata om vad du tänkte och kände i kroppen när du idrottar eller anstränger dig.
Du använder ämnesspecifika begrepp/ord till största delen vid samtal om aktiviter vi gjort. Du kan på ett säkert sätt förklara och prata om vad du täkte och kände i kroppen när du idrottar eller anstränger dig
Orientering
 • Idh
 • Idh  1-3
Du kan ord och begrepp som beskriver rumsuppfattning t.ex: bakom, framför. Du kan med en del hjälp och stöd plocka fram redskap efter enkel skiss. Du kan med hjälp och stöd orientera efter enkel karta i gympasalen och på skolgården.
Du kan och använder i samtal ord och begrepp som beskriver rumsuppfattning t.ex: bakom, framför. Du kan plocka fram redskap efter enkel skiss. Du kan orientera efter enkel karta i gympasalen och på skolgården. Du kan förklara "passa kartan".
Du kan och använder i samtal ord och begrepp som beskriver rumsuppfattning t.ex.: bakom, framför. Du kan med säkerhet plocka fram redskap efter enkel skiss. Du kan med säkerhet orientera efter enkel karta i gympasalen och på skolgården. Du kan förklara "passa kartan" och gör det när du orienterar.
Allemansrätt och Utevistelse
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Du känner till Allemansrätten och förstår att det är regler för hur man ska agera i naturen. Du känner till ”kläder efter väder” är. Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett ganska bra sätt till väder, plats och allemansrätten.
Du känner till och kan redogöra för en del av Allemansrättens regler. Du vet och kan förklara på ett enkelt sätt vad ”kläder efter väder” är. Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett bra sätt till väder, plats och allemansrätten.
Du känner till och kan redogöra för flera av Allemansrättens regler. Du vet och kan förklara vad ”kläder efter väder” är. Du är med på olika aktiviteter utomhus och anpassar dig på ett mycket bra sätt till väder, plats och allemansrätten.
SÄKERHET OCH HÄNSYNSTAGANDE
 • Idh
 • Idh  1-3
Du är medveten om några risker som kan hända när man leker lekar och gör olika spel inomhus och utomhus. Du vet att det finns regler i lekar och följer dessa oftast
Du är medveten om risker som kan hända när man leker lekar och gör olika spel inomhus och utomhus. Du följer regler i lekar. Du förstår och kan förklara varför det finns regler i lekar.
Du är medveten om risker som kan hända när man leker lekar och gör olika spel inomhus och utomhus. Du följer regler i lekar, förstår och kan förklara varför det finns regler i lekar. Du vet också att regler även kan förhindra skador i en lek.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: