Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris berättelse åk 7

Skapad 2015-03-10 10:03 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Svenska

Under några veckor arbetar klassen med skrivregler och eget skrivande. Målen är att de ska få öva på de svenska skrivreglerna, öva och utveckla den skriftliga förmågan, träna på att ge och få respons på berättelserna och bearbeta berättelserna.

På väg...
Grundläggande
God
Mycket God
Fånga läsaren
Du har inte riktigt nått målet
Du lyckas hålla kvar läsarens intresse i längre delar
Du håller kvar läsarens intresse i hela texten
Din text fängslar läsaren och du lyckas hålla spänningen genom hela texten.
Textens trovärdighet
Innehållet i din text är motsägelsefullt och flera delar i din text känns ologiska
Delar av din text känns orimliga
Innehållet i din text är rimligt. Du väljer exempel som passar in i sammanhanget
Innehållet i din text behöver inte vara sant, men du skriver så att det skulle kunna vara det
Beskrivningar Gestalningar
Texten saknar person- och miljöbeskrivningar
Texten har enkla gestaltande beskrivningar. Du redovisar händelser mer än förmedlar upplevelser
Texten innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar. Du försöker skapa bilder, stämningar och förmedla känslor i din text och lyckas ganska väl.
Texten innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar. Du lyckas skapa bilder, stämningar och förmedla känslor i din text.
Användning av dialog (om sådan finns i texten)
Dialogen i texten för inte din berättelse framåt Anföringstecken används inte korrekt
Dialog finns i texten, men den fungerar inte helt. Läsaren måste läsa om för att förstå. Har inte full koll på hur man använder anföringstecken
Du använder dig av en relativt väl fungerande dialog som till viss del för handlingen framåt. Relativt bra kunskap om hur man använder anföringstecken
Du använder dialogen för att föra handlingen framåt Använder anföringsteckenpå ett korrekt sätt
Disposition, struktur och textens uppbyggnad, röd tråd
Din text saknar röd tråd och struktur och är svår att följa
Du har en någorlunda tydlig struktur med början och slut som passar till ämnet Du berättar om händelserna kronologisk ordning. Röd tråd finns men brister ibland.
Du har en klar struktur och fokus på ämnet, du skapar sammanhang på andra sätt än bara kronologiskt (tillbakablickar) Tydlig röd tråd finns
Du har ett säkert upplägg av texten som bygger upp spänning och engagemang för läsaren (Tidsföljd, viktig information i rätt ordning på rätt plats, spänning som trappas upp etc.) Berättelsen hålls samman av en tydlig röd tråd och struktur
Språklig förmåga Variation i språket / Ordval
Texten visar ett begränsat ordval med mycket inslag av talspråk
Texten har en viss variation i ordvalet. Har ibland svårt att skilja på tal- och skriftspråk
Texten har ett varierat ordval och början på meningar, uttrycksfulla formuleringar och en blandning av långa och korta meningar Kan skilja mellan tal- och skriftspråk
Texten har ett varierat och precist ordval som visar säkerhet på ordens betydelse och håller på ett tydligt sätt samma stil texten igenom
Tempus
Du växlar mellan nutid och dåtid inom samma stycke
Du växlar ibland mellan nutid och dåtid inom samma stycke
Du klarar att växla mellan olika tempus på ett korrekt sätt
Meningsuppbyggnad
Radar upp satser utan att sätta punkt eller komma. Inleder ofta meningar med samma ord och kastar ofta om orden i meningarna.
Din text har korrekt meningsbyggnad men är inte så varierad.
Din text har varierad meningsbyggnad
Har en ytterst varierad meningsbyggnad som gör texten intressant och levande
Skrivreglerna Stor och liten bokstav, skiljetecken, stavning...
Gör upprepade fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav och skiljetecken
Du behärskar de vanligaste skrivreglerna relativt korrekt
Gör få fel när det gäller skrivregler såsom stor och liten bokstav och skiljetecken
Du behärskar skrivreglerna och använder dem för att lyfta fram textens innehållsliga kvalitet. Skriver i stort sett felfritt när det gäller stavning
Rubrik
Rubrik saknas
Du har hittat en rubrik som passar relativt bra till din text
Du har hittat en rubrik som passar väl till din text
Bearbetning av text
Din text är inte bearbetad
Du har försökt att språkligt bearbetat din text utefter den respons du fått
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt fungerande sätt
Du har visat att du förstått responsen genom att rätta felen och utveckla textens kvalitet på ett mycket fungerande sätt
Styckeindelning
Delar inte in texten i stycken
Viss bearbetning behövs
Har en relativt väl fungerande styckeindelning
Din text har en väl fungerande styckeindelning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: