Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Områdesmatris: Centralskolan eld och brand 2017

Skapad 2015-03-24 11:56 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav kemi åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Kemi

Centralt innehåll Lgr-11:

•Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
•Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
•Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
•Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt •Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
•Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
•Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter

Efter området ska du:
• känna till varför vissa ämnen är brandfarliga • veta vad som behövs för att en eld ska kunna uppstå • känna till hur man kan släcka en eld • kunna visa på sambandet mellan fotosyntes och cellandning • känna till hur förbränning kan leda till skador på miljön som växthuseffekt och försurning

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
genomföra systematiska undersökningar i kemi
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven kan jämföra resultaten med fråge-ställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till kemiska modeller och teorier. Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
2
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället naturen och människan.
Eleven har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: