Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klassiska författare, presentation/redovisning

Skapad 2015-03-30 16:47 i Österslättsskolan Karlshamn
Eleverna arbetar under ett antal veckor med klassiska författare. Arbetsområdet redovisas dels genom muntlig redovisning av valfri klassisk författare, bokredovisning.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska

De färdigheter som tränas i detta område: Läsa, tala, skriva samt lyssna på genomgångar. Dessutom får eleverna öva sig på att söka information samt källkritik.

Muntlig presentation

Insats krävs av skola/elev
kvalitetsnivå 1
kvalitetsnivå 2
kvalitetsnivå 3
Förberedelser och planering
Inte förberedd inför presentationen
Du har förberett din presentation och känns ganska förberedd
Du har förberett din presentation väl och känns väl förberedd
Du har förberett din presentation grundligt och känns mycket väl förberedd
Innehåll - disposition
Har försökt att genomföra uppgiften men saknar många viktiga delar och strukturen är otydlig, vilket gör att det är svårt att hänga med
Du har en röd tråd och försöker hålla dig till den.
Du har en tydlig röd tråd med ordentlig inledning och tydlig avslutning. Tydligt planerad struktur
Du hade en effektfull inledning och avslutning och ditt material är strukturerat och genomtänkt.
Frihet från manus
Läser helt innantill från pappret och använder inte power pointen som stöd.
Du uttrycker dig klart och tydligt. Använder dig av mycket stödord och fastnar ibland i pappret. Använder pp till viss del som stöd för din redovisning
Du kan ditt material och framför det med viss självständighet (lite beroende av stödord). Använder pp som stöd.
Du kan ditt material mycket väl och framför det med inlevelse och självständighet, samt fångar publikens intresse.
Publikkontakt
Du har ingen kontakt med publiken
Du har viss ögonkontakt med din publik.
Du har relativt god ögonkontakt med publiken och håller delvis kvar deras intresse.
Du har mycket god kontakt med publiken och håller kvar publikens intresse under hela redovisningen
Röstläge/tempo
Svår att höra, talar otydligt/tyst, mumlar.
Talar otydligt ibland, men hörs för det mesta. Något monotont röstläge.
Talar tydligt och viss variation i röstläget finns.
Talar tydligt och anpassar rösten efter innehållet i redovisningen.
Kroppsspråk
Inget kroppsspråk. Känns väldigt stelt och onaturligt.
Använder lite gester och mimik. Något stelt ibland.
Använder ett bra kroppsspråk med gester och mimik som är väl passande för talsituationen. Naturligt kroppsspråk.
Mycket bra inlevelse. Stor variation och mycket passande för talsituationen. Naturligt kroppsspråk.
Kunskap om författaren/innehåll redovisningen
Du visar inte att du har kunskap om din valda författare
Innehållet i din redovisning är något tunn och hade kunnat utvecklats mycket mer. Du känns till viss del trovärdig.
Din redovisning visar att du har relativt goda kunskaper om författaren och dennes liv och verk och detta framgår tydligt för publiken. Du känns relativt trovärdig.
Din redovisning visar att du har mycket goda kunskaper om författaren och dennes liv och verk och detta framgår mycket tydligt för publiken. Du visar stor trovärdighet.

Bokredovisning

Insats krävs av skola/elev
kvalitetsnivå 1
kvalitetsnivå 2
kvalitetsnivå 3
Sammanfattning
Din sammanfattning är otydlig och rörig och saknar en röd tråd. Innehållet blir inte förståeligt.
Din sammanfattning är något kort och hade kunnat utvecklats ytterligare, men röd tråd finns även om den brister ibland.
Klar och tydlig sammanfattning av bokens handling. Du ger en klar bild av vad boken handlar om
Du gör en välutvecklad sammanfattning, och gör utifrån dina egna erfarenheter en mycket bra tolkning om bokens handling.
Diskussion kring bokens budskap
Bokens budskap diskuteras inte.
Ett försök till reflektion görs.
Bokens budskap diskuteras och tydliga reflektioner görs där egna tankar tydligt förs fram.
Du gör välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: