Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 4-6 Lättläst

Skapad 2015-04-13 10:27 i Kullaviksskolan 4-6 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Bedömningsmatris enligt kunskapskrav i slutet av årskurs 6.
Grundskola 4 – 6 Teknik

Bedömningsmatris enligt kunskapskrav i slutet av årskurs 6.

Känna igen och analysera tekniska saker med hänsyn till hur de fungerar och vad de används till

E
C
A
Tekniska lösningar
Du kan ge exempel och beskriva enkla tekniska saker som du känner till och några olika delar i dem.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans.
Du kan förklara enkla tekniska saker som du känner till och hur några delar i dem fungerar tillsammans. Du ger exempel på andra saker som fungerar på liknande sätt.
Material och konstruktioner
Du kan ge exempel och beskriva på ett enkelt sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder.
Du kan beskriva på ett utvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad de har gemensamt.
Du kan beskriva på ett välutvecklat sätt hur några hållbara konstruktioner, som du känner till, byggs upp och vilka material man använder. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad de har gemensamt.

Känna igen problem och behov och komma med förslag på tekniska lösningar

E
C
A
Genomförande och konstruktioner
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett ganska bra sätt att lösa problem och gör enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett bra sätt att lösa problem och gör utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Du kan bygga och förbättra väldigt enkla tekniska saker. Du testar på ett mycket bra sätt att lösa problem och gör välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Arbetsprocessen och utveckling
Du kan hjälpa till att ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som efter någon förbättring gör att ditt teknikarbete går framåt.
Du kan ge förslag på och välja arbetssätt som gör att ditt teknikarbete går framåt.

Använda tekniska ord och uttryck

E
C
A
Dokumentation
Du kan visa på ett enkelt sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett ganska bra sätt hur du tänkt.
Du kan visa på ett utvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett bra sätt hur du tänkt.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt med skisser, modeller eller texter hur du ska arbeta. Du visar på ett mycket bra sätt hur du tänkt.

Värdera hur olika val av teknik påverkar människan, samhället och miljön och analysera vad som gör att tekniken utvecklas och hur den förändras

E
C
A
Miljö
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur några tekniska saker i samhället har förändrats från förr till nu och hur de påverkar människor, samhälle och miljö.
Ansvar
Eleven tar ett visst personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö genom att planera, genomföra och reflektera över sitt enskilda och/eller arbete i grupp
Eleven tar ett personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö genom att planera, genomföra och reflektera över sitt enskilda och/eller arbete i grupp
Eleven tar ett stort personligt ansvar för sina studier och arbetsmiljö genom att planera, genomföra och reflektera över sitt enskilda och/eller arbete i grupp
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: