Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt berättande

Skapad 2015-04-16 09:16 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska

Syftar till att ge eleven en översikt över det muntliga berättandet fram till idag och vill visa att även om världen förändrats mycket och den tekniska utvecklingen gått oerhört snabbt under de senaste årtiondena så är vi människor relativt lika. Vi är beroende av berättelser för att orientera oss i och förstå vår samtid och vår historia. Dessutom uppskattar vi en god historia för dess egen skull! Diskussionsövningar som utgår från elevernas vardag och mer renodlade faktadelar där eleverna läs sig om olika typer av muntligt berättande från olika tider och kulturer.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Muntliga redogörelser. Lgr 11
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl funge¬rande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Sammanfattning: Muntligt berättande
Berättelsens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation
Berättelsens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Berättelsens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.

Muntligt berättande

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll:
Det finns enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Berättelsen har enkla berättargrepp.
Det finns passande gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Berättelsen har utvecklade berättargrepp.
Det finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer. Berättelsen har väl utvecklade berättargrepp.
Struktur
Dramaturgin är i huvudsak passande och enkel, men ändå urskiljbar. Berättelsen är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Dramaturgin är relativt passande t.ex. genom att vara komplex. Berättelsen är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom effektiv inledning, effektiv avslutning
Dramaturgin är passande t.ex. genom att vara komplex. Berättelsen är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. effektiv inledning, effektiv avslutning.
Språk och stil
Ordvalen är lämpade för den valda berättartypen.
Ordvalen visar på viss stilistisk medvetenhet.
Ordvalen visar på stilistisk medvetenhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: