Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BeMa år 2

Skapad 2015-04-17 14:13 i Munkedalsskolan Munkedal
Grundskola 2 Matematik

Tal och antal, mönster och talmönster

På god väg
Klarar
Räknar bakåt från 100.
Ramsräknar framåt 0-1000.
Kan talens grannar 0-1000.
Har en antalsuppfattning 0-1000.
Kan ordningstalen 0-10.
Vet vilka tal som är jämna/udda 0-100.
Gör 10-hopp och 2-hopp med start var som helst.

Positionssystemet

På god väg
Klarar
Avläser, skriver, storleksordnar och jämför talen 0-1000.
Anger siffrors värde (ental, tiotal, hundratal).
Förstår 0:ans betydelse.

Addition och subtraktion

På god väg
Klarar
Använder strategierna: - dubblor och nästan dubblor - fyll ut till tio/använd tiokompis
Förstår och kan använda sambanden mellan räknesätten addition och subtraktion.
Använder talkamraterna vad gäller addition och subtraktion i talområdet 0-20.
Kan hantera matematiska likheter ex. 6+_=12, 14=5+_
Adderar/subtraherar 10 och nästan 10.
Generaliserar talkamrater till högre talområden.

Multiplikation och division

På god väg
Klarar
Utför beräkningar med dubbelt och hälften i huvudet.
Kan förklara att multiplikation är upprepad addition.

Bråk

På god väg
Klarar
Beskriver och namnger bråken hel, halv och fjärdedel.

Tid

På god väg
Klarar
Kan klockan - kvartar.
Kan månaderna (rabbla, före/efter, vilka månader som hör till vilken årstid).
Uppskattar tider.

Längd

På god väg
Klarar
Vet varför man mäter längder.
Mäter med linjal, måttband o dyl. (m, cm)

Massa

På god väg
Klarar
Vet varför man väger.
Kan använda en balansvåg.

Volym

På god väg
Klarar
Vet varför man mäter volym.

Geometri

På god väg
Klarar
Känner igen och beskriver tre- och tvådimensionella objekt.

Statistik

På god väg
Klarar
Gör och tolkar tabeller.
Avläser stapeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: