Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utvecklingsaspekter

Skapad 2015-04-23 14:16 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Framåtsyftande utvecklingsmatris
Grundskola 7 – 9 Historia Geografi SO (år 1-3) Religionskunskap Samhällskunskap

Utifrån det underlag som finns efter detta arbetsområde bör du i FÖRSTA HAND utveckla färgmarkerade kvaliéer/förmågor. En utförlig översikt med förklaringar och exempel på dessa aspekter hittar du i bloggen och i din lärlogg.

Utifrån det underlag som finns efter detta arbetsområde bör du i FÖRSTA HAND utveckla färgmarkerade kvaliéer/förmågor. En utförlig översikt med förklaringar och exempel på dessa aspekter hittar du i bloggen och i din lärlogg.

Använda begrepp

Använda ämnesspecifika begrepp med god precision = på ett korrekt sätt. Se områdets begreppsöversikt för exempel på ämnesspecifika begrepp.
Begreppsanvändning
Ett enkelt resonemang kännetecknas av ett mer vardagligt språk. Öva på att bli säkrare på vad ämnesspecifika ord och begrepp betyder och att sedan använda dem i tex. resonemang. kan innebära att använder flera "ämnesord" när du förklarar och beskriver.
Öva på att använda fler och svårare ämnesspecifika begrepp när du resonerar. Öva på att skilja på närliggande begrepp och använda synonymer Betydelsen av begreppen framgår tydligt.

Underbygga - motivera

Utvecklade resonemang underbyggs med relevanta fakta, exempel och erfarenheter.
Underbygga/motivera/förklara varför
Öva på att underbygga och motivera dina argument och slutsatser med tex. exempel, relevant fakta och erfarenheter.

Välja ut information

Välja ut relevant information
Öva på att välja ut och använda den information som är relevant. Öva på att lyfta fram fler faktorer/perspektiv när du förklarar.
Förklara i flera led
Öva på att ge mer komplexa förklaringar genom att förklara händelser i flera led. "Använda strofer som: "därför att, det leder till, det händer pga"
Få mera djup i resonemanget - mer komplexa förklaringar. Fundera tex. vad effekterna bli på längre sikt.
Problematisera
Öva på att redovisa olika problem/perspektiv/fördelar/nackdelar när du förklarar. "å ena sidan, å andra sidan" Öva på att lyfta fram frågor som du sedan reder ut när du resonerar.
vrida och vända på olika perspektiv. Visa att det går att förklara från olika håll.
Konkretisera
Öva på att konkretisera med hjälp av tex. exempel, jämförelser och konsekvensbeskrivningar. Frågor till sig själv - retoriska frågor!
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: