Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundmatris i matematik åk 4-6

Skapad 2015-04-27 15:15 i Vikaskolan Falun
Grundskola 4 – 6 Matematik

Begrepp:
Ett matematiskt begrepp kan vara ett matematiskt objekt som t.ex. en cirkel, eller en process som t.ex. subtraktion, eller en egenskap som t.ex. omkrets

Metod:
En matematisk metod används för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. Metoder innefattar bland annat huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan digital teknik

Problemlösning:
Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning.

Resonemang:
Att föra ett matematiskt resonemang innebär att eleverna t.ex. kan motivera olika val av metoder eller resonera sig fram till olika lösningar.

Kommunikation:
Att kunna kommunicera matematik är att utbyta information med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt och skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer. De ska också kunna lyssna till och ta del av andras beskrivningar och kunna förklara och argumentera

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Du är på väg mot nivå 2.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp (cirkel, subtraktion, omkrets...) genom att använda och beskriva dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar att du har goda kunskaper om matematiska begrepp (cirkel, subtraktion, omkrets...) genom att använda och beskriva dem på ett fungerande sätt.
Du visar att du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp (cirkel, subtraktion, omkrets...) genom att använda dem i nya sammanhang och beskriva dem på ett väl fungerande sätt.
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan föra enkla resonemang om hur några begrepp hänger samman. (multiplikation och addition...)
Du kan föra utvecklade resonemang om hur begrepp hänger samman. (multiplikation och division...)
Du kan föra välutvecklade resonemang om hur begrepp hänger samman. (multiplikation och division...)
Metod
välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du är på väg mot nivå 2.
Du väljer och använder i huvudsak fungerande metoder (pröva, bilder, tabeller, beräkningar med miniräknare, huvudräkning eller skriftlig metod) med tillräckligt bra resultat.
Du väljer och använder fungerande metoder (pröva, bilder, tabeller, symboler, beräkningar med miniräknare, huvudräkning eller skriftlig metod) med bra resultat.
Du väljer och använder väl fungerande metoder (pröva, bilder, tabeller, symboler, ekvationer, beräkningar med miniräknare, huvudräkning eller skriftlig metod) med mycket bra resultat.
Problemlösning
formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan lösa enkla problem på ett i huvudsak fungerande sätt genom att använda lösningsmetoder (rita en bild, gissa och pröva, leta mönster, göra en tabell... ) som delvis passar till problemen.
Du kan lösa enkla problem på ett relativt väl fungerande sätt genom att använda lösningsmetoder (rita en bild, gissa och pröva, leta mönster, göra en tabell... ) som passar ganska bra till problemen.
Du kan lösa enkla problem på ett väl fungerande sätt genom att använda lösningsmetoder (rita en bild, gissa och pröva, leta mönster, göra en tabell... ) som passar bra till problemen.
Du är på väg mot nivå 2.
Du beskriver hur du har tänkt och gjort på ett i huvudsak fungerande sätt och du kan i enkel form säga om svaret är rimligt.
Du beskriver hur du har tänkt och gjort på ett fungerande sätt och du för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet.
Du beskriver hur du har tänkt och gjort på ett väl fungerande sätt och du för välutvecklade resonemang om resultatens rimlighet.
Du är på väg mot nivå 2.
Du kan bidra till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan ge förslag på andra sätt att lösa problemen.
Resonemang och kommunikation
föra och följa matematiska resonemang använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Du är på väg mot nivå 2.
Du resonerar på ett enkelt sätt (bidrar med egna idéer och förklaringar någon gång) kring till exempel val av metoder och rimligheten i resultaten. Du gör det genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument, så att resonemangen till viss del förs framåt .
Du resonerar på ett ändamålsenligt sätt (bidrar med egna idéer och förklaringar) kring till exempel val av metoder och rimligheten i resultaten. Du gör det genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument, så att resonemangen förs framåt
Du resonerar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt (jämför till exempel olika metoders för- och nackdelar med väl underbyggda matematiska resonemang). Du gör det genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument, så att resonemangen förs framåt, fördjupas och breddas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: