Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Centralskolan: områdesmatris Ekologi år 7 2016

Skapad 2015-04-28 12:54 i Centralskolan Falköping
LGR11, kunskapskrav biologi åk 9
Grundskola 7 – 9 Biologi

Från central innehåll Lgr-11:

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
  • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

    Efter det här området ska du kunna:

förklara vad som menas med fotosyntes ge exempel på en näringskedja och veta vad en näringsväv är ge exempel på olika ekosystem i närmiljön ge exempel på olika faktorer påverkar ett ekosystem förklara vissa ekologiska begrepp t ex konkurrens, nisch, samhälle, population, nedrytare och trofinivå förklara ved som menas med övergödning och miljögifter och dess påverkan på miljön ge exempel på hur vi använder och förändrar ekosystem förklara ved som menas med ekologiska fotavtryck

Utveckla förmågan att...

F-nivå Ännu ej godtagbara kunskaper för årskursen
E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
genomföra systematiska undersökningar i biologi.
Eleven kan genomföra fältstudier och olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan genomföra fältstudier och olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Eleven kan genomföra fältstudier och olika undersökningar utifrån givna plan­eringar. I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Eleven gör enkla dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
2
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om området och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang som rör området.
Eleven har goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang som rör området.
Eleven har mycket goda kunskaper om området och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier. Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang som rör området.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Eleven för välutvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: