Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska år 1-6, grundsärskolan, förenklad (J.E)

Skapad 2015-05-05 10:15 i Tunaskolan särskolan Lunds för- och grundskolor
Detta är en övergripande matris för ämnet engelska enligt grundsärskolans läroplan.
Grundsärskola 1 – 6 Engelska

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förut sättningar att utveckla sin förmåga att

• tala och samtala i olika sammanhang.
• förstå innehållet i talad engelska och i olika texter.
• skriva text för olika syften.
• reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.

Tala och samtala

prata engelska
  • En   tala och samtala i olika sammanhang,
  • En  E 6   Eleven kan i tal och samtal om något elevnära ämne medverka i att uttrycka sig med ord och fraser.
Bedömning
Godkänt
Bedömning
-> -> -> ->
Bedömning
-> -> -> -> ->
TALA
Hur du använder för dig kända ord, meningar och fraser när du pratar om något du känner till.
Du **medverkar** i tal att uttrycka dig .
Du uttrycker dig: sammanhängande på ett **delvis fungerande** sätt.
Du uttrycker dig: sammanhängande på ett **väl fungerande** sätt.
SAMTALA
Hur du pratar med andra, använder för dig kända ord, meningar och fraser.
Du **medverkar** i att uttrycka dig
Du uttrycker dig: sammanhängande på ett **delvis fungerande** sätt.
Du uttrycker dig: sammanhängande på ett **väl fungerande** sätt.

Lyssna och läsa

lyssna och läsa engelska
  • En   förstå innehållet i talad engelska och i olika texter,
  • En  E 6   Utifrån någon given frågeställning medverkar eleven i att redogöra för delar av innehållet i tydligt talad engelska med elevnära ord och fraser.
Bedömning
Godkänt
Bedömning
-> -> -> ->
Bedömning
-> -> -> -> ->
LYSSNA
Du kan förstå vad som sägs på tydligt talad engelska när det handlar om något du känner till och du kan berätta om det med med för dig enkla ord och fraser
Du **medverkar** i att berätta
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt berätta
Du kan på ett **väl fungerande** sätt berätta.
LÄSA
Du kan förstå vad läser, i en enkel text när det handlar om något du känner till och du kan berätta om det med med för dig enkla ord och fraser
Du kan **medverka** i att redogöra
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt redogöra
Du kan på ett **väl fungerande** sätt redogöra

Skriva

Skriva text
  • En   skriva text för olika syften, och
  • En  E 6   Eleven kan också medverka i att skriva ord.
Bedömning
Godkänt
Bedömning
-> -> -> ->
Bedömning
-> -> -> -> ->
SKRIVA
Du kan skriva ord och fraser
Du kan **medverka** i att skriva
Du kan: på ett **delvis fungerande** sätt skriva
Du kan: på ett **väl fungerande** sätt skriva

Kultur och samhälle

Resonera
  • En   reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i områden där engelska används.
  • En  E 6   Eleven bidrar till resonemang om familjeliv och vardag i någon del av världen där det engelska språket används.
Bedömning
Godkänt
Bedömning
-> -> -> ->
Bedömning
-> -> -> -> ->
OMVÄRLDEN
Du förstår hur man kan ha det i andra länder och kan på enkelt sätt berätta om det.
Du **bidrar** till resonemang
Du för **enkla** resonemang
Du för **välutvecklade** resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: