Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov svenska 2015

Skapad 2015-05-25 14:49 i Bodaskolan Älvkarleby
Kunskapsprofil åk 3
Grundskola 3 Svenska

Kunskapsprofil i svenska årskurs 3, 2015.
Sammanfattning av hur eleven visat sina förmågor i ämnet svenska under nationella proven.

 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
Ej nått kravnivån
Nått kravnivån
Delprov A, Tala
Samtalar om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv
Delprov B, Skönlitteratur
Läser elevnära texter och visar grundläggande läsförståelse.
 • Sv
Delprov C, Faktatext
Läser elevnära texter och visar grundläggande läsförståelse.
 • Sv
Delprov D, Högläsning
Läser elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Återger några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt som visar att eleven har grundläggande läsförståelse.
 • Sv
Delprov E, Textsamtal
Kommenterar några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt som visar att eleven har grundläggande läsförståelse. Kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv
Delprov F, Skriva berättelse
Kan skriva berättande texter med en enkel röd tråd samt i huvudsak fungerande handling, med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv
 • Sv
Delprov G, Skriva
Kan använda stor bokstav punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv
Delprov H, Skriva faktatext
Kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv
 • Sv
 • Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: