Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov matte åk 3

Skapad 2015-05-25 14:51 i Bodaskolan Älvkarleby
Enligt skolverkets bedömningsanvisningar för de nationella proven i år 3.
Grundskola 3 Matematik

Enligt skolverkets bedömningsanvisningar för de nationella proven i år 3.

Kursplanens syfte

Förmågor som prövas
Kunskapskrav för godtagbara kunskaper
Delprovsrsultat
Grön markering visar att eleven har nått kravnivån för delprovet
Delprov A
Kommunikationsförmåga Resonemangsförmåga Problemlösningsförmåga Begreppsförmåga
Deltar aktivt i samtalet. För, följer och /eller motiverar enkla resonemang kring problemet. Tolkar tabeller och diagram, analyserar och data kopplat till påståendena. Visar kunskap om olika begrepp i uppgiften, t.ex. hälften, fjärdedel, cirkeldiagram.
A Kravnivå: 2/4 kriterier varav ett måste vara kommunikation eller resonemang.
Delprov B
- använda och analysera matematiska begrepp - välja och använda lämpliga matematiska metoder. - föra och följa matematiska resonemang - använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
- Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. - Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. - Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0–20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde. - Eleven kan hante ra enkla matematiska likheter. - Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då [...] matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. - Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om [...]slumpmässiga händelser.
B Kravnivå 17/24 (varav minst 4 p i sannolikhet)
Delprov C
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik - använda och analysera matematiska begrepp - välja och använda lämpliga matematiska metoder - föra och följa matematiska resonemang - använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera.
- Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. - Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal. - Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. - Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder [...] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
C Kravnivå 7/10
Delprov D
- använda och analysera matematiska begrepp - välja och använda lämpliga matematiska metoder - använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera.
- Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp [...] för att beskriva geometriska objekts [...] läge och inbördes relationer. - Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra. - Eleven kan även använda [...] enkla proportionella samband i elevnära situationer. - Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. - Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder [...] symboler [...] med viss anpassning till sammanhanget.
D Kravnivå 6/10
Delprov E
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik - använda och analysera matematiska begrepp - välja och använda lämpliga matematiska metoder - använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
- Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. - Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. - Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematisk metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med till­fredställande resultat. - Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder [...] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
E Kravnivå 9/14
Delprov F
- använda och analysera matematiska begrepp - välja och använda lämpliga matematiska metoder - använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera.
- Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp [...] för att beskriva geometriska begrepps [...] inbördes relationer. - Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat. - Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200. - Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av [...] massor [...] och använder då vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. - Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
F Kravnivå 12/20 (varav minst 7 p i skriftliga räknemetoder)
Delprov G
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik - använda och analysera matematiska begrepp - föra och följa matematiska resonemang - använda matematiska uttrycksformer för att kommunicera
- Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär. - Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt. - Eleven kan beskriva [...] tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder [...] bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget. - Eleven kan föra och följa matematiska resonemang [...].
G Kravnivå: 6/10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: