Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ämnesmatris matematik skolår 1-3

Skapad 2015-05-29 22:30 i Sågmyraskolan Falun
Ämnesmatris i matematik år 1-3. Matrisen baseras på InfoMentors material Heja.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Matrisen tilldelas varje läsår. I matrisen bedöms hur långt du utvecklat dina förmågor utifrån den årskurs du går i.
Om inte rutan för "Förväntade kunskaper för årskursen" är färgmarkerad så beror det på att eleven ännu inte arbetat med det området eller att eleven ännu inte har förväntade kunskaper. I slutet av år 3 bör eleven förvärvat alla kunskaper och alla rutor vara färglagda.

Undervisningen i matematik ska ge dig möjligheten att utveckla din förmåga att:

  • uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder

  • använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra

  • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter

  • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt

  • använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Ämnesmatris matematik 1-3

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Lösa matteproblem Välja metod
Du kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker som du känner till. Du väljer och använder någon metod som passar ganska bra för att lösa problemen.
Beskriva lösningar Bedöma rimlighet
Du kan beskriva hur man kan lösa matteproblem. Du bedömer på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga.
Använda begrepp
Du kan använda matteord på ett ganska bra sätt i vardagen.
Beskriva begrepp
Du kan beskriva matteord med hjälp av symboler, saker eller bilder.
Samband mellan begrepp
Du kan ge exempel på hur några matteord hör ihop med varandra.
Taluppfattning
Du kan beskriva hur olika tal är uppbyggda och hur de kan delas upp i mindre delar.
Tal i bråkform
Du kan dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du vet vad bråktalen heter.
Geometri
Du kan använda viktiga geometriska ord för att beskriva vad som är typiskt för olika geometriska figurer. Du jämför figurerna och beskriver deras läge.
Proportionella samband
Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken som till exempel hälften och dubbelt. Du använder det i situationer som du känner igen.
Göra beräkningarVälja metoder
Du kan göra enkla uträkningar på ett ganska bra sätt. Du väljer metoder som passar ganska bra för att göra uträkningar.
Huvudräkning
Du kan använda huvudräkning för att göra enkla uträkningar med de fyra räknesätten.
Skriftliga beräkningar
Du kan välja och använda metoder för att skriva enkla uträkningar med plus och minus
Likhetstecknet
Du kan använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.
Konstruera geometriska figurer
Du kan rita av och med hjälp av instruktioner skapa enkla geometriska figurer.
Enheter
Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du använder vanliga enheter när du visar ditt resultat.
Beskriva lösningar
Du kan kan beskriva och berätta på ett ganska bra sätt om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ganska bra ihop med det du beskriver.
Statistik
Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till.
Diskutera matematik
Du kan diskutera hur man väljer metoder och räknesätt. Du kan diskutera slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder. Du bedömer om resultaten är rimliga. Du förklarar hur du har tänkt och förstår hur andra har tänkt. Du ställer frågor och svarar på frågor som hör ihop med det du diskuterar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: