👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet vt 2015

Skapad 2015-06-11 08:38 i Andersbergsskolan Halmstad
Vi har i mindre grupp haft laborationer om elektricitet med fokus på statisk elektricitet
Grundskola 5 Teknik Fysik

Genomföra och dokumentera laborationer

  • Fy  4-6   Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet med god marginal
Förmågan att på ett korrekt sätt utföra laborationerna om elektricitet
Du behöver hjälp med att använda utrustningen på ett säkert och fungerande sätt
Du kan be din kamrat eller lärare visa hur du ska använda utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt
Du kan använda utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Du kan använda utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt och du kan på förhand lista ut hur du ska utföra laborationen
Förmågan att kunna dokumentera resultaten i samband med en laboration
  • Fy  4-6
  • Fy  4-6
Du behöver hjälp med att dokumentera ditt arbete
Du ska bli mer noggrann när din lärare går igenom hur du ska skriva en hypotes och om själva resultatet
Du kan dokumentera ditt arbete i text och bild och tar i din dokumentation stöd av tabeller, bilder och symboler.
Du kan dokumentera ditt arbete i text och bild och tar i din dokumentation stöd av korrekta och relevanta naturvetenskapliga symboler och representationer.
Förmåga att jämföra vad som händer när man gör olika kopplingar
Du ska känna till vad som menas med en elektrisk krets och på vilka sätt man kan koppla.
  • Fy  4-6
Du kan med viss hjälp förklara vad som menas med en elektrisk krets och hur man kan koppla
Du kan bli mer aktiv under laborationen och vid genomgång och fråga då du inte förstår
Du kan visa på någon skillnad mellan seriekoppling och parallellkoppling. Du kan förklara vad sluten och öppen krets är.
Du kan se skillnader och ge exempel på hur seriekopplingar och parallellkopplingar kan användas. Du kan ge exempel på olika kopplingar i din omgivning.
Att kunna redogöra för vad elektricitet är
Vad är elektricitet? Hur kan vi lagra och transportera elektricitet?
  • Fy  4-6
Du kan med hjälp förklara vad elektricitet är och hur vi kan lagra och transportera elektricitet
Be din lärare om en förklaring eller be en kamrat om hjälp när du inte förstår
Du kan förklara vad elektricitet är och hur vikan lagra och transportera den
Du kan tydligt förklara vad elektricitet är och hur vi lagrar och transporterar den. Du ger flera exempel och använder dig till stor del av fysikaliska begrepp ("NO-ord) när du förklarar.