Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik år 4-6 Strömsskolan

Skapad 2015-06-11 13:58 i Strömsskolan Lilla Edet
Grundskola 4 – 6 Teknik

Genom arbetet i arbetsområdet teknik arbeta med olika enkla maskiner, är det meningen att du ska förstå hur olika tekniska och mekaniska funktioner samarbetar och påverkar varandra för att utföra någon form av mekaniskt arbete. Du ska genom din dokumentation och i samtal visa att du förstår och kan förklara de problem och problemlösningar som du har stött på.
Ej påbörjad eller ännu uppnådd förmåga
Grundläggande
Väl insatt
Mycket väl insatt
Insikt och förstålse
Du kan förklara vad en innovation är och ge beskrivningar på olika tekniska lösningar som samverkar för att uppnå användbarhet och funktion
• Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan Du på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
• Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Dessutom kan Du på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
• Du kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar. Dessutom kan Du på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
Granska och undersöka
Du kan skapa konstruktioner, teknikutvecklingsarbeten eller digitala modeller och provar dig då fram till olika lösningar
• Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
• Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
• Du kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
Granska och undersöka
Du föreslår och förklarar olika alternativ som uppgiften kan genomföras på och väljer då ett eller flera alternativ som leder framåt
• Under arbetsprocessen bidrar Du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
• Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
• Under arbetsprocessen formulerar och väljer Du handlingsalternativ som leder framåt.
Ny aspekt
Du dokumenterar dina undersökningar i text och bild där det går att följa din avsikt med arbetsuppgiften
• Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
• Du gör utveckladedokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
• Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
För- och nackdel
Du kan visa på och förklara om olika fördelar och nackdelar som innovationer skapar för individ, samhälle och miljö.
• Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
• Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
• Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: