Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima åk 1

Skapad 2015-06-17 11:15 i Bodestorpsskolan Karlshamn
Grundskola 1 Matematik

Bedömningsmatris utifrån Lgr 11 kopplat till läromedlet Prima, Gleerups

Taluppfattning och tals användning

  • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  • Ma  1-3   Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  • Ma  1-3  
  • Ma  1-3   Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  • Ma  1-3   Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Nya mål att jobba mot
Du ska kunna läsa ut, skriva och storleks-ordna talen 0-20.
Du är osäker på talen upp till 20.
Du är säker på talen upp till 20.
Du ska bli säker talen upp till 100.
Du kan talens grannar inom talområdet 0-20
Du är osäker på talens grannar.
Du kan talens grannar.
Du ska bli säker på talens grannar upp till 100.
Du förstår att tal kan delas upp i tiotal och ental.
Du är osäker på hur talen kan delas upp.
Du är säker på hur talen delas upp.
Du ska bli säker på att dela upp tal i hundratal, tiotal och ental.
Du kan räkna med 10 i taget till hundra.
Du kan med hjälp räkna med 10 i taget.
Du är säker på att räkna med 10 i taget.
Du kan räkna med 10 i taget både framlänges och baklänges.
Likhetstecknets betydelse.
Du kan med hjälp visa likhetstecknets betydelse.
Du vet likhetstecknets betydelse och upptäcker dess placering t.ex. 7=5+2
Du vet likhetsbetydelse och upptäcker dess placering. Du förstår och löser uppgiften på ett riktigt sätt.
Du ska kunna lilla plus inom talområdet 0-10 t.ex 5+3, 5+5
Du är osäker på lilla plus.
Du är säker på lilla plus.
Du kommer att träna på olika strategier för stora plus inom talområdet 0-20, t.ex. 8+4=8+2+2
Du ska kunna lilla minus i talområdet 0-10 t.ex. 5-2
Du är osäker på lilla minus.
Du är säker på lilla minus
Du kommer att träna på olika strategier för stora minus inom talområdet 0-20 t.ex. 15-7=15-5-2
Du kan beskriva och göra egna mönster med tal, färg och form.
Du är osäker på hur ett mönster är uppbyggt.
Du kan beskriva och göra egna mönster.
Du ska bli säker på mönster i enkla talföljder t.ex 5-skutt.

Problemlösning

  • Ma  1-3   Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  • Ma  1-3   Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Nya mål att jobba mot
Matematiska resonemang
Du kan med hjälp förklara hur du löser olika matematiska uppgifter.
Du kan själv visa och förklara hur du löser olika matematiska uppgifter.
Du ska kunna visa och förklara hur du löser dina matematiska uppgifter samt uppskatta svarets rimlighet.

Geometri

  • Ma  1-3   Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Nya mål att jobba mot
Du ska kunna namnge och rita de geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel och triangel
Du är osäker på de geometriska formerna.
Du kan namnge de geometriska formerna.
Du ska lära dig hur klot, kub, rätblock och pyramid ser ut.

Mätning

  • Ma  1-3   Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Nya mål att jobba mot
Du ska kunna klockans hel och halvtimmar.
Du är osäker på klockans hela timmar och halvtimmar.
Du säker på klockans hela timmar och halvtimmar.
Du ska bli säker på kvart över och kvart i.
Du ska kunna mäta med linjal och måttband.
Du kan med hjälp mäta med linjal och måttband.
Du säker på att mäta.
Du ska bli säker på att mäta och välja rätt måttenhet cm eller m.
Du ska kunna mäta i enheten dl och liter.
Du kan med hjälp mäta volym i dl och liter.
Du är säker på att mäta volym i dl och liter och namnge rätt enhet.
Du ska bli säker på att mäta i volym i dl och liter samt kunna avgöra ungefär hur stor volym som ryms i vanliga förpackningar.

Statistik

  • Ma  1-3   Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
Du är på väg mot målet
Du har nått målet
Nya mål att jobba mot
Du ska kunna göra och läsa av enklare stapeldiagram och frekvenstabeller.
Du är osäker på att göra och läsa av diagram och tabeller.
Du är säker på att göra och läsa av diagram och tabeller.
Du ska bli säker på att genomföra en egen undersökning och sortera in informationen i en frekvenstabell och stapeldiagram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: