Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Metis åk 1-3

Skapad 2015-08-14 15:17 i Friskolan Metis Grundskolor
Matris för bedömning av svenska baserat på kunskapskraven för åk 3
Grundskola 1 – 3 Svenska

Matris för bedömning av svenska baserat på kunskapskraven för åk 3.
Matrisen bedöms utifrån undervisningens innehåll. För varje termin ökas svårighetsgraden i det centrala innehållet, vilket medför ökade krav för att nå de olika nivåerna i matrisen.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

  • söka information från olika källor och värdera dessa.

Läsa

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven
Läsflyt
Eleven läser bekanta och elevnära texter med visst flyt och har börjat att använda lässtrategier.
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Läsförståelse
Eleven återger med stöd några delar av innehållet på ett sätt, som visar att eleven har viss läsförståelse.
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt, visar eleven grundläggande läsförståelse.
Tolkningar
Eleven kan med stöd föra enkla samtal om några budskap i texterna och delvis relatera detta till egna erfarenheter.
Eleven kan föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Skriva

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven
Tydlighet
Eleven kan skriva enkla texter på dator som andra kan läsa.
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Stavning och grammatik
I texterna har eleven börjat att använda stor bokstav, punkt och frågetecken. Eleven har börjat reflektera över stavning av vanligt förekommande ord.
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Berättande texter
Eleven har börjat att skriva enkla berättelser och rapporter/reflektioner.
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
Källkritik
Eleven kan med stöd söka information ur någon anvisad källa och återge detta i form av en enkel faktatext.
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
Sammanställning
Elevens faktatexter innehåller några ämnesspecifika ord och begrepp så att innehållet delvis framgår.
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
Estetiskt uttryck
Eleven gör bilder till dina texter.
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
Bearbetning
Eleven har börjat bearbeta sina egna texter på ett enkelt sätt.
Eleven kan utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Tala-lyssna

På väg att uppnå kunskapskraven
Uppnår kunskapskraven
Samtal
Eleven deltar i samtal.
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Muntligt berättande
Eleven berättar om vardagliga händelser och deltar i muntliga presentationer för varandra och vid redovisningar.
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
Muntliga instruktioner
Eleven kan ta muntliga instruktioner.
Eleven kan ge och ta muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: