Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SVENSKA ht-15 år 5 - Argumenterande texter

Skapad 2015-08-18 15:24 i Valhallaskolan Halmstad
Under vecka 35-38 kommer vi att träna oss på att läsa, förstå och skriva argumenterande texter.
Grundskola 5 Svenska

Vii att tränar på att läsa, förstå och skriva argumenterande texter.

Faktatexter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser argumenterande texter både högt och tyst.
Du kan med flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa argumenterande texter för barn och ungdomar.Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsa och diskutera
Att du är aktiv och diskuterar texterna i mindre grupper samt i helklass.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texter på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Skriva- innehåll
Du skriver en begriplig argumenterande text med en röd tråd.
Du kan skriva argumenterande texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva argumenterande texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva argumenterande texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du stavar rätt, använder punkt, kommatecken och utropstecken samt börjar varje mening med stor bokstav. Du delar in texten i stycken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Använda och ge respons
Du läser andras argumenterande texter och berättar för dem hur de kan förbättras samt tar åt dig den respons du själv får.
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: