Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 6 "Intro" 2015

Skapad 2015-08-22 09:25 i Fågelbäcksskolan 7-9 Trelleborg
Grundskola 6 Kemi

Arbetsområdet är en introduktionskurs. Vi lär oss grundläggande begrepp, samt om det naturvetenskapliga arbetssättet (göra frågeställningar, planera, genomföra, utvärdera en undersökning/laboration laboration, samt att skriva rapport).

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
-beskriva/förklara
Du har grundläggande kunskaper inom arbetsområdet, vilket du visar genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp. Dina resonemang är enkla.
Du har goda kunskaper inom arbetsområdet, vilket du visar genom att förklara och visa på enkla samband med relativt god användning av kemins begrepp. Dina resonemang är utvecklade.
Du har mycket goda kunskaper inom arbetsområdet, vilket du visar genom att förklara och visa på enkla samband och gemensamma drag med god användning av kemins begrepp. Dina resonemang är välutvecklade.
Undersökningar
-genomförande
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån färdiga planeringar och bidra till att formulera enkla frågor/planeringar, samt använda utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån färdiga planeringar och även formulera enkla frågor/planeringar som efter någon bearbetning det går att arbeta utifrån, samt använda utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan genomföra enkla undersökningar utifrån färdiga planeringar och även formulera enkla frågor/planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån, samt använda utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Undersökningar
-slutsatser
Du kan jämföra ditt resultat med andras och föra enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag till förbättringar.
Du kan jämföra ditt resultat med andras och föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till förbättringar.
Du kan jämföra ditt resultat med andras och föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som leder till förbättringar.
Undersökningar
-dokumentation
Din dokumentation är enkel.
Din dokumentation är utvecklad.
Din dokumentation är välutvecklad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: