Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-3

Skapad 2015-08-24 20:22 i Ekenäs skolan Stenungsund
Matris i matematik för årskurs 1-3.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Målet med undervisningen är att utveckla din matematiska förmåga.
Med matrisens hjälp följer vi upp hur långt du kommit i din utveckling när det gäller matematik.

Taluppfattning
Kan koppla antal till siffra.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-20.
Kan ramsräkna framåt och bakåt 0-100.
Kan ordningstalen till 20.
Kan räkna med 2,5,10-skutt.
Kan positions-systemet med ental och tiotal.
Kan använda miniräknare
Kan positionssystemet med hundratal och tusental.
Förstår delar av helhet, t.ex. 1/2, 1/3 och 1/4.
Kan se om ett svar är rimligt.
Addition och subtraktion
Förstår innebörden av begreppen.
Kan addition och subtraktion 0-10.
Kan addition och subtraktion 0-20 utan tiotals-övergång. Ser sambandet mellan addition och subtraktion.
Kan addition och subtraktion 0-20 med tiotals- övergång. Kan göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 100+300.
Kan använda skriftliga räknemetoder när talen och svaret ligger inom heltalsområdet 0-200.
Multiplikation och division
Förstår innebörden av begreppen.
Kan multiplikationstabellerna 1, 2,5 och 10.
Kan multiplikation där svaren ligger mellan 0-20.
Kan division där talen och svaren ligger mellan 0-20, samt kunna göra beräkningar i ett utvidgat talområde, t ex 600/2.
Kan se sambandet mellan division och multiplikation.
Algebra
Kan sortera föremål utifrån olika egenskaper.
Kan följa och göra egna enkla mönster.
Kan följa och göra egna enkla mönster i talföljder.
Kan beskriva enkla mönster.
Förstår likhetstecknets betydelse som 7+_ =9 , 9=_ +7 , 6=10-_
Geometri
Förstår och kan använda vanliga lägesord, t ex höger, under och bredvid.
Kan namnge, rita och beskriva tvådimensionella geometriska objekt, t ex punkter, linjer, sträckor, rektanglar, kvadrater, trianglar och cirklar.
Kan namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt, t.ex. klot, koner, cylindrar och rätblock.
Förstår symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
Kan enkel förstoring och förminskning (skala). Kan räkna ut omkrets och area.
Tid
Kan vanliga tidsbegrepp, före, efter, tidigare, senare, år, månad, vecka, dygn, årstiderna, månaderna samt veckodagarna.
Kan hel och halv timme på klockan.
Kan kvart i och kvart över på analoga klockan.
Kan hela den analoga klockan.
Kan jämföra och uppskatta tid och tidsbegrepp.
Längd
Kan begreppen kortare, längre, högre, lägre, bredare och smalare.
Förstår mätandets idé och känner till några äldre måttenheter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna meter och centimeter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheterna millimeter och decimeter.
Känner till enheterna kilometer och mil.
Vikt/massa
Kan begreppen lättare och tyngre.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten kilo.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten gram.
Kan mäta, jämföra och uppskatta enheten hektogram.
Känner till enheten ton.
Volym
Kan begreppen större och mindre. Kan förstå innebörden av ordet volym.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten liter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheten deciliter.
Kan mäta, jämföra och uppskatta i enheterna centiliter och milliliter.
Känner till några andra måttenheter t.ex. msk, tsk och krm.
Sannolikhet och statistik
Har kunskap om slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Kan läsa av enkla tabeller och diagram.
Kan konstruera enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Samband och förändringar
Kan begreppen lika, fler och färre.
Kan begreppen udda och jämnt.
Kan begreppen dubbelt, hälften och par.
Problemlösning
Kan förstå och lösa enkla matematiska räknehändelser.
Kan översätta enkla matematiska räknehändelser/sagor till matematikspråk.
Kan skapa och lösa egna matematiska räknehändelser/sagor.
Kan lösa uppgifter i flera steg.
Kan sortera information och använda en fungerande strategi samt bedöma svarets rimlighet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: