Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris textilslöjd årskurs 6

Skapad 2015-09-06 10:46 i Söderskolan Falkenberg
Textilslöjd
Grundskola 6 Slöjd
Du har ännu inte nått målet att...
E
C
A
Du har ännu inte nått målet att BIDRA OCH UTVECKLA ideér från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du BIDRAR OCH UTVECKLAR idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial till din produkt
Du kan UTVECKLA idéer från erbjudet inspirationsmaterial och SÅDANT DU SJÄLV SÖKT UPP till din produkt
Du har ännu inte nått målet att formge en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Du har formgett en produkt på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att framställa en produkt på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett ENKELT OCH DELVIS genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett UTVECKLAT OCH RELATIVT VÄL genomarbetat sätt
Produkten är framställd på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL genomarbetat sätt
Du har ännu inte nått målet att använda verktygen och redskapen på ett säkert och i HUVUDSAK fungerande sätt
Du använder i HUVUDSAK verktygen och redskapen på ett säkert och fungerande sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du använder verktygen och redskapen på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt
Du har ännu inte nått målet att BIDRA TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du BIDRAR TILL ATT FORMULERA handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder arbetet med produkten framåt
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder arbetet med produkten framåt
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger ENKLA motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger UTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du ger VÄLUTVECKLADE motiveringar om dina val och tillvägagångssätt under arbetets gång och i utvärderingen
Du har ännu inte nått målet att ge ENKLA omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på ENKLA omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på UTVECKLADE omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Under arbetets gång och i utvärderingen kan du visa på VÄLUTVECKLADE omdömen om din arbetsinsats och hur den påverkat produktens kvalitet
Du har ännu inte nått målet att tolka din produkts uttryck med ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material
Du tolkar din produkts uttryck med ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material
Du tolkar din produkts uttryck med UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material
Du tolkar din produkts uttryck med VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: