Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi HT-15 Gustav Vasa och hans söner åk5

Skapad 2015-09-10 12:53 i Valhallaskolan Halmstad
Vi kommer att arbeta med Gustav Vasa och hans söner v. 38- 42
Grundskola 5 Historia

Vi ska lära oss mer om Gustav Vasas liv och hans söner

Rubrik 1

 • Hi   använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi   kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Hi   använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Fakta
Du kan berätta om viktiga händelser och personer
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om hur det var när Gustav Vasa och hans söner levde och om händelser samt personer som levde på den här tiden Någon fakta om GV och hans söner
Du har goda kunskaper om hur det var när Gustav Vas och hans söner levde och om händelser samt personer som levde på den här tiden Kunna berätta om GV liv och hans söner (Röd tråd)
Du har mycket goda kunskaper om hur det var när Gustav Vasa och hans söner levde och om händelser samt personer som levde på den här tiden Kunna berätta allt om GV och hans liv smt hans söner utan nyckelord
Diskussion
Du kan berätta om hur samhället förändras och hur människor lever och arbetar.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras från vikingatiden till Gustav Vasa tiden, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt. Berätta om en sak
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras från vikingatiden till Gustav Vasa tiden, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt. Berätta om 3-4 saker
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras från vikingatiden till Gustav Vasa tiden, vad människor gör och hur de lever. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt. 5 eller fler saker
beskriva
Du kan berätta om hur människor och samhällen förändras under Gustav Vasa tiden och hur det hänger ihop med vikingatiden, medeltiden och varför denna förändring sker.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du beskriver hur vikingatiden, medeltiden och Gustav Vasa tiden hänger ihop på ett enkelt sätt. Berätta 1 sak
Du beskriver hur vikingatiden, medeltiden och Gustav Vasa tiden hänger ihop på ett utvecklat sätt. 2-3 saker
Du beskriver hur vikingatiden, medeltiden och Gustav Vasa tiden hänger ihop på ett välutvecklat sätt. 4 eller fler
Diskssioner
Du kan berätta om hur vi ser på olika människor, händelser under medeltiden och hur synsättet ibland ändras under tidens lopp och varför vi ändrar synsätt och inte ser/ handlar på samma sätt idag.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer. 1 spår
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer. 2-3 spår
Du kan visa och förklara spår av historien i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer. 3-4 spår
Begrepp
När du stöter på nya ord så tar du reda på vad de betyder och använder dem i redovisningar, diskussioner och i samtal muntligt och skriftligt
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. Kan förklara 4-5 begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. 5-7 begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. 8 eller fler
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: