Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4 och åk 5

Skapad 2015-09-13 18:21 i Södra skolan Falun
Matris utifrån kunskapskraven i år 6.
Grundskola 4 – 6 Geografi

Undervisningen i geografi ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

  • analysera hur naturen och människan påverkar livsmiljöer i olika delar av världen
  • undersöka och analysera hur människan, samhället och naturen påverkar varandra i olika delar av världen
  • analysera omvärlden och värdera resultaten med hjälp av teorier, metoder, tekniker, kartor och andra källor
  • värdera olika sätt att förbättra miljön och utvecklingen med hänsyn till etik och hållbar utveckling.

Rubrik 1

Nivå1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Baskunskaper
Du har fått möjlighet att lära dig om naturlandskap och kultur-landskap. Du har fått möjlighet att diskutera vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har visat att du vet att det finns något som heter naturlandskap och kulturlandskap. Du kan till viss del diskuterar vad som förändrar jordens yta och att det kan påverka människor och natur.
Du har baskunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Du har mycket goda kunskaper om naturlandskap och kulturlandskap. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur.
Resonera-natur och kulturtyper och resurser
Du vet att det finns orsaker till varför människor bor på vissa ställen.
Du vet att det är naturlandskap, kultur-landskap och naturens resurser är orsaker till varför människor bor på vissa ställen.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett enkelt sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett utvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Du kan beskriva hur naturlandskap, kulturlandskap och naturens resurser på ett välutvecklat sätt hänger ihop med var människor bor.
Begrepp
Du har fått möjlighet att lära dig geografiska begrepp.
Du kan använda några få geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett ganska bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett bra sätt.
Du kan använda geografiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Hantera information
Du har fått möjlighet att använda kartor och andra källor för att undersöka omvärlden. Du har fått möjlighet att diskuterar hur olika källor kan användas.
Du kan till viss del använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du kan till viss del diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett ganska bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Du kan använda kartor och andra källor på ett mycket bra sätt för att undersöka omvärlden. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur olika källor kan användas.
Använda geografiska verktyg
Du har fått möjlighet att använda kartor och andra enkla verktyg när du gör fältstudier.
Du kan till viss del använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett ganska bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett bra sätt när du gör fältstudier.
Du kan använda kartor och andra enkla verktyg på ett mycket bra sätt när du gör fältstudier.
Baskunskaper
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige och Norden. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett ganska bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Du har baskunskaper om geografiska namn i Sverige, Norden och Europa. Du beskriver och jämför på ett mycket bra sätt var saker ligger och hur stora de är.
Resonera-miljöfrågor
Du har fått möjlighet att diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan till viss del diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge enkla förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge utvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Du kan diskutera hållbar utveckling och ge välutvecklade förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön.
Resonera-levnadsvillkor
Du har fått möjlighet att diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det kan få för följder. Du har fått möjlighet att lära dig förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan till viss del diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det kan få för följder. Du kan till viss del ge enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det kan få för följder. Du ger enkla förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det kan få för följder. Du ger utvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Du kan diskutera varför det är orättvisa förutsättningar för hur människor lever i olika delar av världen och vad det kan få för följder. Du ger välutvecklade förslag på hur människors liv kan förbättras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: