Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 1-3

Skapad 2015-09-17 10:58 i Brattåsskolan Mölndals Stad
En matris med kunskapskraven i matematik att använda för åk 1-3.
Grundskola 1 – 3 Matematik

En matris med kunskapskraven i matematik att använda för åk 1-3. Då ruta åk 1, åk 2 eller kunskapskraven åk 3 är ifyllda innebär det att eleven uppnått förväntad kunskapsnivå för respektive årskurs. Om rutan tränar är ifylld betyder det att eleven arbetat med kunskapskravet men inte visat förväntade kunskaper. Är ingen ruta ifylld har kunskapskravet inte arbetats med ännu.

Tränar
Åk 1
Åk 2
Kunskapskraven åk 3
Problemlösning
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
Problemlösning
Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
Begreppsförståelse
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Begreppsförståelse
Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
Begreppsförståelse
Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
Taluppfattning och tals användning
Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
Taluppfattning och tals användning
Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
Geometri
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
Samband och förändringar
Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer.
Taluppfattning och tals användning
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredsställande resultat.
Taluppfattning och tals användning
Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
Taluppfattning och tals användning
Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredsställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
Algebra
Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
Algebra
Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
Geometri
Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
Taluppfattning och tals användning
Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Sannolikhet och statistik
Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
Taluppfattning och tals användning
Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: