Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 4-6

Skapad 2015-09-22 12:58 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Matris i fysik åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Fysik

Matris i fysik åk 4-6

Förmågan att kommunicera.

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som
På väg mot
till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Kunskapskrav
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för .... om informationensoch källornas användbarhet.
På väg mot
enkla resonemang
utvecklande resonemang
välutvecklade resonemang..
Kunskapskrav
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ... till sammanhanget
På väg mot
viss anpassning.
relativt god anpassning.
god anpassning.

Förmågan

Genomföra systematiska undersökningar i fysik
På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även...... ... enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
På väg mot
bidra till att formulera.
formulerar frågeställningar och planeringar. Efter någon bearbetning av frågeställningen.
formulerar frågeställningar och planeringar. (ingen bearbetning behövs)
Kunskapskrav
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och
På väg mot
i huvudsak fungerande sätt.
ändamålsenligt sätt.
ändamålsenligt och säkert sätt.
Kunskapskrav
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ...... om likheter och skillnader och vad de kan bero på
På väg mot
enkla resonemang
utvecklande resonemang
välutvecklade resonemang
Kunskapskrav
Eleven ..... om undersökningen skulle kunna förbättras.
På väg mot
bidrar till att ge förslag.
ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
ger förslag som förbättrar undersökningen.
Kunskapskrav
Eleven .... av sina undersökningar i text och bild.
På väg mot
gör enkla dokumentationer.
gör utvecklade dokumentationer.
gör välutvecklade dokumentationer.

Förmågan

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven har ..... kunskaper om fysikaliska fenomen
På väg mot
grundläggande
goda
mycket goda
Kunskapskrav
Eleven visar sina kunskaper om fysikaliska fenomen genom att... dessa med..... av fysikens begrepp.
På väg mot
ge exempel på och beskriva viss användning
förklara och visa på samband inom dessa relativt god användning
förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag god användning
Kunskapskrav
I... underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter och rörelser kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
På väg mot
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Kunskapskrav
I... underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
På väg mot
enkla och till viss del
utvecklade och relativt väl
välutvecklade och väl
Kunskapskrav
Eleven kan .... energikällor, energianvändning och isolering med ... koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
På väg mot
beskriva och ge exempel på viss
förklara och visa på något enkelt samband relativt
förklara och visa på olika enkla samband mellan god
Kunskapskrav
Eleven .... på himlakropparnas rörelse i förhållande till varandra och för .... resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
På väg mot
beskriver och ger exempel på enkla
förklarar och visar på samband kring utvecklade
förklarar och visar på mönster välutvecklade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: