Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 1-3 V Alstad skola

Skapad 2015-09-22 13:43 i Alstad skola F-6 Trelleborg
Grundskola 1 – 3 Svenska

Bedömningen görs utifrån årskursens pp.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och skriva
Du vet att man kan läsa på olika sätt.
Du kan läsa på olika sätt.
Du använder den metod som är lämpligt.
Du behöver stöd av vuxen för att förstå vad du läser.
Du visar att du förstår vad du läser genom att muntligt berätta vad du läst.
Du visar att du förstår vad du läst genom att svara på frågor och återberättar.
Du kan skriva för hand och på dator.
Du kan skriva en text med läslig handstil och skriva på dator.
Du kan skriva en text med tydlig och lättläst handstil och skriva på dator.
Du skriver enstaka ord men blandar stora och små bokstäver.
Du skriver meningar men glömmer stor bokstav och skiljetecken.
Du skriver berättelser och använder dig av rätt skiljetecken.
Du kan med hjälp ge omdömen om andras texter.
Du kan med ge omdömen om andras texter.
Du kan ge omdömen som förbättrar andras texter.
Tala, lyssna och samtala
Du kan lyssna på andra och återberätta något du varit med om.
Du kan lyssna, återberätta och samtala med andra om vardagliga händelser.
Du kan lyssna, återberätta och samtala med andra om vardagliga händelser och jämföra händelserna.
Berättande texter och sakprosatexter.
Du kan härma en ramsa eller med stöd berätta en saga/berättelse.
Du kan en ramsa eller berätta en saga/berättelse.
Du kan hitta på en ramsa eller saga/berättelse.
Du kan skriva en enkel text.
Du kan skriva en text med "röd tråd".
Du kan skriva längre text med person- och platsbeskrivning.
Du vet vad en författare och illustratör är.
Du känner till någon författare och illustratör.
Du kan berätta något om några författare och illustratörer.
Du vet att det finns både faktatexter och skönlitterära texter.
Du vet att det finns både faktatexter och skönlitterära texter och kan kan säga vilken som är vilken.
Du vet att det finns både faktatexter och skönlitterära texter och kan jämföra och förklara skillnaden.
Instruktioner.
Du kan med hjälp läsa och förstå en instruktion.
Du kan läsa och förstå en instruktion i flera led.
Du kan läsa och följa en instruktion i flera led.
Text kombinerat med bild.
Känna till att ord och bild kan ha ett samband för förståelsen i t.ex. spel och film.
Förstår innebörden mellan bild och ord i t.ex film och spel.
Förstår innebörden mellan bild och ord i t.ex film och spel och kan förklara sambandet.
Språkbruk
Du vet att man kan skriva för att komma ihåg.
Du kan skriva för att komma ihåg.
Du skriver för att komma ihåg.
Du vet att ord kan beskriva känslor och åsikter. Du vet att kroppsspråket har betydelse för hur orden kan uppfattas.
Du kan använda ord för att beskriva känslor och åsikter. Du kan se att kroppsspråket har betydelse för hur orden uppfattas.
Du kan använda flera ord för att beskriva samma känsla och åsikt. Du kan medvetet använda dig av kroppsspråket för att beskriva dina känslor och åsikter.
Informationssökning och källkritik.
Du vet att man kan söka information från olika källor t.ex. böcker, tidningar, internet. Du vet att man ska läsa kritiskt.
Du kan med hjälp söka information från olika källor t.ex. böcker, tidningar, internet. Du kan med hjälp läsa kritiskt.
Du kan söka information från olika källor t.ex. böcker, tidningar, internet. Du kan läsa kritiskt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: